Shopping basket
Our Trainings
Agile in a Nutshell – Grundutbildning i Agile – 1 utbildningsdag
Target Group: Alla medarbetare i organisationen, från linjen till högsta ledningen
Teachers: Mia Kolmodin, Paolo D’Amelio