Dandy People startar Moderna Ledare och tar tag i bristen på kompetenta ledare som kan hantera den snabbrörliga affärsvärlden

Written by

PRESSMEDDELANDE

Den snabba takten i affärsvärlden medför stora utmaningar, både i ledarskap och organisationers förmåga att möta de nya kraven. Dandy People har länge framgångsrikt hjälpt organisationer att ställa om för att bli snabbrörliga och kundcentrerade. Nu startas ett nytt bolag för att förse företag med chefer och ledare med de ledarförmågor som behövs för att dagens organisationer ska vara framgångsrika.

I dagarna släppte organisationen Techsverige en rapport som lyfte det ökade behovet av nya specialister inom tech. Men för att en organisation framgångsrikt ska kunna möta nutidens krav måste hela organisationen ställa om. Och detta ställer höga, och många gånger helt nya, krav på chefer och ledare.

”De stora utmaningar vi ser i de flesta organisationer idag bottnar i problem kring organisationen och ledarskapet”. För att kunna möta och hantera den tekniska utvecklingen behöver arbetet ofta ske på tvären i dagens organisationer, där medarbetarna tar fram lösningar tillsammans för att man ska lyckas. Det är här de stora förändringarna behöver göras för att öka det faktiska värdet som organisationen behöver leverera. “Vi kan inte bara tillsätta nya specialister, hela systemet behöver förändras för att fungera på ett bättre sätt,” berättar Mia Kolmodin, VD och grundare av Dandy People.

Under åren har Mia sett ett ökat behov av chefer och ledare med ledarförmågor som möjliggör större förflyttningar, och som får med sig medarbetarna på resan. 

”Det är brist på ledare med faktiska förmågor att möta de komplexa utmaningarna i dagens snabbt föränderliga affärsklimat. För att möta de behoven grundar vi nu Moderna Ledare. Ett bolag som ska stötta företag med kompetenta interimsledare som kan göra de förändringar som krävs för att hela organisationen ska kunna leverera värde. Vi vill möta behoven av att matcha företagens ambitioner med de ledarskapsförmågor som krävs för att ta dem dit. När vi insåg att inget av interimsföretagen i Sverige verkar ha detta som sitt huvuduppdrag var beslutet att starta Moderna Ledare lätt”, berättar Mia.

Att förstå människor är nyckelkompetens hos en modern ledare

En modern ledare förstår människors drivkrafter och vet hur man handskas med människor och förändringar. Att utveckla team och arbeta på ett människocentrerat sätt är idag ett måste för en ledare och en viktig framgångsfaktor för företagen. Många medarbetare väljer idag att arbeta hemifrån och det har givit oss hybridmijöer som också utmanar ledarskapet att tänka nytt om man vill fortsätta attrahera och behålla viktiga medarbetare.

”Med ett modernt ledarskap skapas hållbara organisationer som kan leverera mer strategiskt och på samma gång attrahera och behålla medarbetare som bidrar till företagets framgång”, säger Mia.

Interimslösningar, en ökande trend

Vi ser idag en ökande trend att ta in interimschefer- och ledare. Det i sin tur möts upp av det ökade intresset hos ledare på alla nivåer i dagens gig-ekonomi, som lockas av att få vara mer snabbrörliga och leverera resultat.

Är man en katalyserande person (Intraprenör) så kan man många gånger känna sig hindrad av tröga organisationer som håller en tillbaka. Då lockas man kanske av friheten som ett interimsuppdrag innebär. Det här är ofta personer som är nyfikna, vill få erfarenhet från flera olika verksamheter och kontinuerligt utveckla sig som ledare.

Mia berättar: ”En interimsledare kan komma in utifrån och utmana gamla invanda mönster. Detta kan ge väldigt stort värde för många organisationer som upplever att de sitter fast i gamla tankesätt där de stagnerar, blir oflexibla och långsamma.”

Vetenskapligt grundade verktyg för att visa på den faktiska ledarförmågan

Flertalet studier har visat att vid rekryteringar inom management saknas många gånger en helhetsbild för att kunna se de verkliga kraven på en ledare. Det handlar ofta om psykologiska drivkrafter, men även förmågan att kunna leda transformativ förändring, leda och utveckla team, mod och förmåga att ta svåra samtal men också kunna reflektera och ställa om utifrån människors behov. Med hjälp av Leadership Agility 360, ett verktyg baserat på vetenskaplig grund, synliggörs styrkor och svagheter samt möjlig utvecklingspotential.

”Våra kandidater har inte bara ett snyggt CV. Vi validerar ledares faktiska förmågor med vetenskaplig grund i LAG360, som visar de verkliga ledarförmågor som behövs för att leda i komplexitet och snabbrörlig förändring. Vi stöttar också med att genomlysa hela ledningsgrupper och kan därmed identifiera större behov och potential”, förklarar Mia.

För att företag ska kunna leverera värde behöver de även tillgodose andra viktiga faktorer för att möjliggöra mångfald, exempelvis kön och åldersfördelning. Flera nya studier har visat hur sned fördelningen ser ut vid rekryteringar vad gäller just dessa frågor. Här vill Moderna Ledare stötta företagen att både se behoven men också fylla de luckor som synliggörs.

Mia fortsätter: ”För mig som kvinnlig ledare är det väldigt tydligt hur ojämn fördelningen i chefs- och ledarroller är. Den senaste Albright-rapporten visade med pinsam tydlighet exakt samma sak, och varken rekryteringsföretag eller beställande organisationer tar ansvaret för att lösa problemen. Det här vill vi göra något åt! De metoder vi använder för att synliggöra såväl problem som luckor är viktiga verktyg som alla organisationer skulle ha nytta av”.

Dandy People fortsätter som förut

“Dandy People kommer att leva kvar som tidigare och fortsätter samarbeta i team med våra kunder för att möjliggöra stora förändringar och möta behoven av organisatorisk smidighet och att erbjuda utbildningar av hög kvalitet. I Moderna Ledare lägger vi fokus på att tillhandahålla ledare och chefer för tillfälliga uppdrag där den nya typen av ledarskap behövs, samt att utveckla denna förmåga hos våra kunder och kandidater. Vi har mycket jobb att göra tillsammans med de företag som vill. Behoven är stora men vi ser en otrolig potential och utveckling med det vi gör!,” avslutar Mia.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Ledarskapsutveckling för att stödja digitalisering – i Leaders Learners Café-format
Target Group: Chefer och ledare i alla typer av organisationer som vill möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.
Teachers: Jenny Persson, Mia Kolmodin
9 okt - Från fabrik till innovation