TealPodden: Beyond Budgeting med Mia Kolmodin

Written by

Mia gästar i detta avsnitt TealPodden där hon lyfter problemen kring bristande incitament för samarbete som leder till att organisationer idag har svårt att leverera strategiskt. Hon ger här tips om hur vi kan ta bort hinder för samarbete så att organisationer istället kan leverera det organisationen ska uppnå. Hon berättar också om begreppet Beyond budgeting som genom 6 olika processer och principer hjälper oss att hantera VUCA.

Lyssna på avsnittet här (Spotify)

Här kan du också ladda ner vår poster på ämnet och läsa mer om Beyond Budgeting och hur du kan skapa en dynamisk styrning och möjliggöra affärsagilitet: https://dandypeople.com/blog/enabling-business-agility-in-a-nutshell-free-infographic-poster/

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Agile Culture
Target Group: People in leadership roles
Teachers: Jimmy Janlén – Agile with Jimmy
New date coming soon