Vi har lösningen som får storbolagen att köra om startups

Written by


Transformationen har alltid pågått, det går bara mycket fortare nu i och med digitaliseringen. Antingen drar man nytta av möjligheterna och förbättrar sin organisation, process och produkt, eller så blir man omkörd.

Konkurrensfördelen i mindre bolag, är att man enkelt kan föra dialog mellan viktiga funktioner i företaget och snabbt få ut sina produkter. Stora företag saknar ofta den möjligheten och är därför långsamma att anpassa sina strategier och erbjudanden efter nya behov och efterfrågan på marknaden.

Ett tydligt exempel är samarbetet mellan affärs- och tekniksidan där vi idag ser stor potential hos de flesta företag. De stora möjligheterna ligger ofta i ökad snabbrörlighet av affären och ett mer kundcentrerat arbetssätt. Snabbare beslut som rör erbjudandet ger minskade ledtider och ökad time to market vilket ofta ger starkt positiv påverkan av affären.

Det är här vi kan hjälpa till. Nya agila arbetssätt som sätter människan i centrum och fungerar tvärs över hela organisationen ger engagemang och starka relationer mellan företagets olika funktioner med korta beslutsvägar och stark innovationskraft. Stora företag kan behålla sina stordriftsfördelar, samtidigt som de blir lika snabba och flexibla som en startup i att ta hand om nya ideér och möjligheter som dyker upp.

Citat

“Det viktiga är att människorna får så mycket kunskap som möjligt, så fort som möjligt, och därefter kan justera planen” – Mia

“Jobbar man Agilt i en organisation så minskar man silosproblematiken och ökar samarbetet vilket gör att man kan fatta snabbare beslut som rör affären. Gör man det så kan man bli lika snabb som startups” – Mia

Varför Dandy People

Vi hjälper organisationer och företag att bli Agila för att kunna vara flexibla och agera snabbt, skapa innovativa användarcentrerade lösningar och organisationer och ta datadrivna affärs och produktbeslut.

Vi gör det genom Agila och Lean värderingar, principer och metoder över hela värdekedjan i organisationen genom att coacha och utbilda de anställda i organisationen för att bygga upp ett nytt mindset och ny kunskap och nyinfrastruktur som stöd.

Vårt mål är att organisationen och människorna kan fortsätta att vidareutveckla och förbättra sin organisation, process och produkt när vi är klara, utan oss.

Fakta om bolaget Dandy People

Ett välskött konsultbolag med god lönsamhet och stark finansiering. Strategin är att i en ökad efterfrågan av våra tjänster utveckla verksamheten och anställa kompetenta konsulter i vårt nätverk och växa organiskt i takt med våra kunduppdrag. Grundades 2012 som ett enmansbolag under Crisp. Nystart 2017 med tillväxtstrategi som eget bolag.


Dandy People har från start tre huvudsakliga affärsområden;

  • Konsulting
  • Coaching
  • Utbildning

Vi stödjer och utvecklar ledare och team inom Agil, produkt- och organisationsutveckling. Vi är på plats hos kund och jobbar som ett team, du anlitar inte en konsult utan ett team och ett resultat. Kurserna är både anpassade “in house” kurser och öppna kurser som följs upp med coaching för att ge deltagarna hjälp att applicera sitt lärande direkt i organisation.

Ägare;
Mia Kolmodin och Mathias Kolmodin

Dandy People news and in the media:

Computer Sweden interviewed us just after our launch in April 2017 about our mindset and way of working >

Computer Sweden interviewed us about Agile contracting >

See all company news >

Shopping basket
Related Trainings
The Agile Team in a Nutshell Training & Toolbox – Online
Target Group: Executives, Managers, Employees, Associates. In "old" and large companies as well as smaller companies and start-ups. Organizations as well as individuals.
Teachers: Mia Kolmodin
Start at any time!
Our Trainings
Creative Friday at Dandy People – Innovation and Story Making with LEGO® SERIOUS PLAY®
Target Group: För dig som vill utforska hur lego kan möjliggöra kreativitet genom story making.
Teachers: Mia Kolmodin, Kari Kelly
New date coming soon