Written by

Här är min presentation från konferensen Agile Islands på Åland om hur man beställer på rätt nivå för att möjliggöra en Agil leverans.

Agile Islands anordnas av privata Agila företag på Åland, deras gemensamma vision är att Åland ska bli ett Agilt samhälle. På konferensen hade de även bjudit in politiker, offentlig sektor och andra från näringslivet.

Jag beundrar verkligen deras starka visionära ledarskap och förmåga. Ett väldigt trevligt och lyckat event. Tack för att jag fick vara med!

Written by

Talare och arrangörer av ACPN 2016

Den här posten är tidigare publicerad på Linked In.

Mitt “WHY” är att jag drivs av att möjliggöra förändring och förbättring hos organisationer, team, individer och produkter. Därför blev jag Crispare för snart 5 år sedan. Nu kan jag sedan 2014 även lägga till att jag drivs av att förändra Sverige. I alla fall hur offentlig upphandling inom LOU görs, och hur man beställer komplexa lösningar.

Dåliga upphandlingar har vi nog alla drabbats av, eller kanske även varit inblandade i. Som leverantörer med beställningar gjorda utan kontext eller tydliga mål, i verksamheten med krav på oss att “fånga alla kraven”, på den interna utvecklingsavdelningen med att försöka få ihop ngt fungerande – eller som privatpersoner i vår vardag. Varför kan vi inte applicera ett Agilt arbetssätt tänkte vi för att förbättra även detta? Och så var det lilla “förändringsprojektet” startat 🙂
(more…)

Written by


Känner du igen problemet med upphandling i offentlig sektor med dyra komplexa system som inte levererar tydlig användarnytta?

Problemet är allt för vanligt återkommande i de flesta stora komplexa upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Vi tror att svaret finns i det Agila arbetssättet med en Agil kravställan, Agila kontrakt och Agila leveranser, där vi har lång erfarenhet. 

Grovt förenklat ser skillnaden mellan en vattenfallsupphandling och en Agil upphandling ut så här

agile procurement vs traditional

Därför driver vi en förändringsprocess
sedan ca 1,5 år riktat till offentlig sektor, där vi vill nå ut till politiker så väl som myndigheter och leverantörer. Vårt mål är att förbättra möjligheterna för myndigheter att leverera mer nytta för mindre pengar. (more…)

Written by

Next week on april 28th, we’re having the worlds first Nordic conference on Agile Procurement in Copenhagen!

The line up with speakers is extremely interesting. We have real cases from from Denmark, Finland and Sweden where Agile Procurement and Agile Contracts has been used with successful results. With a lot of the cases in the public sector. Also, there will be talks about the Agile contracts and time to mingle and talk to speakers after the sessions.

Conference on Agile Procurement
Key Learnings from the upcoming conference on Agile Procurement and Agile Contracting on April 28th, 2016.

We are starting to see a shift here in Sweden where the public sector as well as the private are starting to procure with Agile methods, but the Agile contracts are rarely being used. This makes it difficult to get the benefit from the Agile requirements process and the Agile development. What I believe is needed to change this is to give access to real success cases within the same field, and to get the lawyers to understand and wanting to try the Agile contracts. This is what the conference is all about.

I hope to see some curious Swedish government agencies on the conference getting inspired from the many great success cases from Denmark and Finland. It can be done, and it will change the outcome of so many projects.

Join us in this great event and spread the word of successful procurement and development of big complex projects!

Book your ticket here, we still have seats left!

Read the full Conference description here >

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Build the Right Product – Product Ownership Training – 2 Days On Site
Target Group: PM, PO, UX, Agile Coach, Business Developer, Architect & Developer. Anyone involved in the process, and those facilitating it.
Teachers: Mia Kolmodin
New date will come soon