Så vill jag förbättra offentlig upphandling inom LOU så att nyttan blir målet – välkommen på inspirationsdag!

Written by

Talare och arrangörer av ACPN 2016

Den här posten är tidigare publicerad på Linked In.

Mitt “WHY” är att jag drivs av att möjliggöra förändring och förbättring hos organisationer, team, individer och produkter. Därför blev jag Crispare för snart 5 år sedan. Nu kan jag sedan 2014 även lägga till att jag drivs av att förändra Sverige. I alla fall hur offentlig upphandling inom LOU görs, och hur man beställer komplexa lösningar.

Dåliga upphandlingar har vi nog alla drabbats av, eller kanske även varit inblandade i. Som leverantörer med beställningar gjorda utan kontext eller tydliga mål, i verksamheten med krav på oss att “fånga alla kraven”, på den interna utvecklingsavdelningen med att försöka få ihop ngt fungerande – eller som privatpersoner i vår vardag. Varför kan vi inte applicera ett Agilt arbetssätt tänkte vi för att förbättra även detta? Och så var det lilla “förändringsprojektet” startat 🙂

“Vi” var då jag och min Cripskollega Mattias Skarin. Snart fann vi ytterligare en engagerad person utanför Crisp, Tomer Shalit, med stor erfarenhet av att sitta på leverantörssidan, som också desperat ville få till ett bättre förfarande för mer användarnytta.

Nu har vi tillsammans arbetat för att belysa problemet på olika sätt, och visa på hur det kan göras bättre med Agil mål- och behovsstyrd upphandling, där man väljer leverantör efter förmåga, och med hjälp av ett Agila kontrakt bland annat får mätbara delleveranser – och kan få användar- och verksamhetsnytta löpande – och till och med ändra i beställningen. Det går faktisk, även inom LOU visar det sig. Det har gjorts många gånger om, både i Finland och Danmark. Och dom lyder under samma direktiv från EU som Sverige gör.

Enkelt beskrivet så ser det ut så här
Traditionell upphandling vs Agil upphandling

Läs allt vårt samlade material om agil upphandling på agilakontrakt.se

I somras var vi för andra gången i Almedalen för att fortsätta vårt lobbyistarbete med en föreläsning för upphandlingsintresserade. Vi fick nya spännande kontakter med folk inom upphandlingssverige, samt även värdefulla kontakter inom politiken.

Innan Almedalen, i April, satte jag tillsammans med Jesper Thaning från BestBrain i Danmark och Karoliina Luoto från Codento i Finland upp Europas första konferens i ämnet Agil upphandling och Agila kontrakt i Köpenhamn, ACPN 2016. Talarna kom från offentlig sektor i Danmark och Finland, och beskrev sina lyckade Agila upphandlingar. Den mest anmärkningsvärda är det Danska Bolagsverket som projekledaren Rikke Halland berättade om. (här kan du se en inspelning av hennes presentation på ca 45 min) I programmet dev man under fem år ett drygt 20-tal delprojekt som ALLA lyckades leverera inom tid och budget – och med bättre kvalitet än förväntan. Allt kopplat till det geniala effektmålet “Det ska vara enklare att vara företagare i Danmark”.

Vi lyckades även få dit en väldigt kunnig och erfaren advokat som har jobbat med Agila kontrakt sedan länge, Nicolai Dragstedt från Bird and Bird. Hans presentation var väldigt rolig och inspirerande, och en riktig ögonöppnare för många i publiken. Publiken som främst kom från offentlig sektor i Danmark (ett tiotal bara från Danska Digitaliseringsmyndigheten) fick med sig många bra insikter, kontakter och samlade lärdomar från riktiga projekt som aldrig tidigare har delats av de drivande i organisationerna i detta samlade format.

Vårt mål har sedan dess varit att få hit dessa talare till Sverige – och nu har vi äntligen lyckats! Rikke Halland från Bolagsverket kommer och berättar om sina erfarenheter, samt även Nicolai Dragstedt 🙂 Som grädde på moset har vi även fått in Lars Nilsson från Karlstad sjukhus som ännu en gång ska hålla sin inspirerande föreläsning om hur dom lyckades upphandla och bygga Karlstad sjukhus i tid och inom budget.

Det här blir ingen vanlig inspirationsdag – det blir en helt fantastisk dag för oss, och för Sverige, med många spännande lärdomar för alla som vill förändra offentlig upphandling. Jag hoppas du kommer, och tar med dig din chef, kollega, juristen, och den upphandlingsansvariga i din verksamheten!

Varmt välkommen, tillsammans ska vi lyckas!

Läs mer om eventet den 1a december och anmäl dig här >

Pssst… till dig som är politiker så vill jag verkligen uppmana dig att komma och hjälpa oss att hjälpa dig, att driva Sverige framåt även i denna fråga 🙂

Shopping basket
Related Trainings
Certifierad Agil Beställare – Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt – 2 dagar på plats
Target Group: Linjechef, verksamhetsansvarig, upphandlare, jurist, leverantör eller upphandlingskonsult
Teachers: Mia Kolmodin, Mattias Skarin
10 - 11 oktober, Stockolm
Our Trainings
Product in Practice at Dandy People – Slicing for Value
Target Group: Product Managers, Product Owners, Tech Leads, or those who want a fresh take on value 🤩
Teachers: Rachael Gibb, Kari Kelly
Nytt datum inom kort