The challenge

How do I do a retrospective that feels like a live meeting though we are distributed?

I have recently started working with a new team. We are distributed in two locations with a 7-hour time difference. We have not met in person (yet). We use slack for our daily communication, using it both for text communication and audio calls. In the retrospectives we always use video since it’s so much better to get the feeling of being closer to each other.

My team had a history of using the 4L retrospective technique every sprint for a long time. They used slack video call and confluence for documentation during the meeting.

I wanted to do something different, and I wanted the retro to be as much like a live meeting as possible.

The solution

I read about the Speedboat retro and really wanted to try it, but I was not sure how I could make it work with the team being distributed.

I had a vision of us using an online sticky tool and putting our stickies on the picture of the pirate ship.

(more…)

Written by

Agil förändringsledning på Meridiumdagen 2018

Stort tack till er som arrangerade Meridiumdagen 2018 för att Dandy People fick besöka er och prata om agil förändringsledning. Meridium och Dandy People hade just för detta tillfälle tagit fram en specialvariant av våra välkända Pattern Cards som beskriver återkommande mönster i väl fungerande agila organisationer.

(more…)

Written by

We’re so happy to share our Pattern Cards for Successful Agile Change now also in Spanish! Here you can download the 27 pattern cards for free and use them within your organization or with your clients.

Here you can download the Pattern Cards in Spanish for Free (PDF) >

If you like to get inspiration on how to use the cards you can find out more here and also download the the original English version of the pattern cards >

 

Spanish Agile Pattern Cards

In our breakfast seminar ”Agile change management” the participants each get a deck of Pattern Cards and are asked to choose the pattern that is most challenging for them right now.

Over 100 people have been asked this question. These are the top 3 challenges:

 1. WIP – limit work in progress
 2. Optimize for flow
 3. Minimal bureaucracy

Wip limit pattern card

What is WIP?

WIP is an acronym for Work In Progress and basically means how many different things are being worked on at the same time.

Many agile methods, like Kanban, strives to limit WIP, to reduce the number of concurrent initiatives.

Why should I limit WIP?

When you have many concurrent initiatives, working on many different things at the same time, you might feel effective, but in truth you are not.

(more…)

Written by

Jag besöker Frida Mangen som är HR proffset som började intressera sig för Agilt och startade en podd för att lära sig mer. Frida kontaktade mig och frågade om jag ville komma på besök och vad jag helst ville prata om. Mitt svar kom snabbt, kompetensutveckling i Agila team, vikten av T-shape och Aktivitetsbaserade kontor.

agil hr - podd

Vi hade en väldigt trevlig pratstund om vad det innebär att jobba i Agila team, vikten av att ha T-formade kompetenser i Agila team och hur kompetensutveckling kan se ut i Agila team. Vi pratade också mycket om hur arbetsmiljön bäst kan anpassas för att få så högeffektiva team som möjligt, eftersom det är själva poängen med att ha Agila team. Att möjliggöra kreativa korsfunktionella team som kan utforska, lära sig om kundbehov och bygga fungerande kölsningar effektivt utifrån affärsstrategier har länge varit mitt stora fokus och intresse. Därför har jag länge oroat mig över trenden att HR och ledning ofta driver frågan om kontorsmiljö utan att involvera medarbetarna tillräckligt, och utan att alls förstå de Agila teamens behov. Aktivitetsbaserade kontor som är resursoptimerade istället för flödesoptimerade är ett tydligt och stadigt ökande anti-pattern. Här är kontorsutrymmena optimerade för att spara pengar på antal platser utifrån ett felaktigt antagandet att medarbetarna inte behöver sitta tillsammans för att leverera värde.

Frida som är ett superproffs har tillsammans med sin producent klippt ihop 45 minuter av vårt samtal som jag hoppas kan få fler HR-proffs att blir intresserade av vad Agilitet innebär, och vad dom kan göra för att vara en stöttande funktion.

Written by

Équipes multidisciplinaires Agile

x-funktional teamLes équipes multidisciplinaires sont des équipes avec toutes les expertises néecessaires pour créer un produit et le mettre en production. Cependant, il ne suffit pas de rassembler un groupe de personnes différentes et de s’attendre à ce qu’elles agissent en équipe. Ce jeu essaie de montrer les conséquences du maintien d’une expertise et d’un rôle unique par les membres d’une équipe.

X-team silos game french

Instructions Préparatifs

Vous avez besoin de 48 morceaux de lego par jeu et par équipe, et ils doivent être dans 4 couleurs différentes, jaune, blanc, rouge et bleu. (more…)

Written by

I just had the pleasure of buying a new apartment that needed some serious love. I liked the place from first glance and I feel in love. So I went for it, how hard can it be to do a complete makeover? =)

Have I executed complete renovations projects before? No. Do I have the time? Not really. Can I afford to involve a complete team of experts and designers and let them handle the whole renovation completely? Not quite. Do I know exactly what I want and need? I wish.

This reminds me of many agile transformation projects. No previous experience. Big gap between expectations and effort level. And many companies have little to no understanding of what they want and need.

(more…)

Written by

Tack Agila Sverige för ännu en fantastiskt bra och inspirerande konferens. Är så tacksam för att få vara en del av det Agila communityt som alltid är lika välkomnande och inkluderande.

Jag fick äran att bli en av de utvalda talarna. Min presentation handlade om resultatet från den undersökning som vi på Dandy People har gjort kring hur de som arbetar i Agila Team påverkas av Aktivitetsbaserade kontor (ABK) – eller vilket det ofta faktiskt egentligen är, Flexibla kontor.

I den här serien av poster finns också:

– Free Infographic 
The Free Report
Free PP slides of the report

See the other posts in this series:
Get  Seated for Agile – Free Infographic Poster (High Resolution PDF) on the topic, with shared learnings and data.
“The Agile Activity Based Seating Report 2018 (or rather Flexible Seating) – Free Slides” – The full report as PDF and slide share.
The first post that started the Series – “Flexibility in Agile and Activity based offices must be a perfect fit” – or does it?

Written by

T-shape is about growing skills in people that might not be in within their core expert competence area. When coaching leaders, teams and organizations we’ve noticed that building T-shape is often a game changer that makes a big impact – but it might sometimes be more tricky than you think.

This is one of the 27 patterns for Successful Agile Change that you can download for free here >

When transforming to an Agile organization we often move from expert teams to cross functional teams. Growing t-shape is a way to enable the cross functional team to collaborate better and it helps them to work as a team instead of a group, meaning solving problems together instead of working as a mini-waterfall within the team. This helps the team become high performance and enables them to innovate and create better solutions.

Resistance to sharing competence and what to do about it

My experience is that organizations that have a strong expert culture may have more difficulties to become T-shape. Since you then might also need to change the culture from a hero culture to a team-playing culture, it can take some time. People might also struggle to keep their expert role since it makes them feel safe and perhaps it has also previously been the only way to make a career, get higher pay as well as also informal power. Changes might then be needed in how the structures are set up around roles and responsibilities before you start the coaching around T-shape.

In many organizations who want to enable high performance teams and T-shape, titels and roles are changed to simply “team members”, and instead we talk about competences, which is your T-shape. As a leader, you could support by help showing how the skill and performance of the team is more important than the expertise of individuals by perhaps celebrating as one team instead of highlighting individual performance.

Different leadership styles for developing skills in employees

In the Harvard Business Review I found this article that describes the research done on leaders and how they grow competence. According to their research there are 4 different leadership styles for developing skills in employees.

The different coaching styles of a leader: (more…)

Written by

Free Pattern cards for Agile Change - 5 new

Our popular free Pattern Cards for successful Agile Change are now updated with 5 more patterns, totally 27 cards.

So far over 500 downloads + handouts of 400 physical printed cards and reports from people using them shows they bring value and enable structured conversations in leadership teams no matter what type of organization.

Free Download of the Pattern Cards For Successful Agile Change (PDF) >

UPDATE:
– Stable Teams
– Reflection
– T-shaped People
– Distributed Decision Making
– Impediments Removal

Feel free to download and use them. Here you’ll also find examples of how to use them >

(more…)

Written by
 1. Idag på Valborgsmässoafton är det tradition att bränna upp det gamla och välkomna in det nya!

Det är i den andan jag själv vill se den artikel som Catrin Brodin tillsammans med ett tjugotal av oss som arbetar med förändringsledning har skrivit. Du hittar artikeln här. Vi sätter sökarljuset på vad som fungerar inom förändringsledning och vad som inte gör det – och helst borde ha slängts på valborgsbrasan redan för många år sen! Några konstigheter är det inte: Bristande stöd från ledningen, otydligt syfte och mål samt underskattning av hur stor insats det krävs för att förändra. Dessa fel återkommer lika envist som Valborgsafton självt.

Även i andra länder där det istället heter Walpurgisnacht eller Saint Walburga’s Eve hittar vi dessa problem. Två internationella undersökningar visar att nyckelfaktorerna för framgångsrik förändringsledning inte skiljer sig åt mycket eftersom det är samma utmaningar vi alla behöver hantera. IBM’s egen undersökning här ovan belyser vikten av ledarskap från de som sponsrar en förändring och en vision som delas av de som påverkas av en förändring. PROSCI som släppt sin Executive Summary of Best Practices – 2018 berättar att det nu är tionde undersökningen i rad där aktivt och synligt stöd för förändring från högsta ledningens sida toppar listan av framgångsfaktorer.

Kan en orsakerna bakom att det ändå brister vara att man underskattar komplexiteten i förändring och tror att det från ledningens sida räcker med att visa sitt stöd vid kick-off? Alla ni som använder agil metodik vet att det är ett ständigt utforskande och omprövande vartefter man lär sig nya saker. Kan det vara bra att ha ledningens stöd även längs med denna krokiga väg och inte bara i början? Dela gärna med dig dina tankar här nedan. Kom gärna och diskutera på något av våra gratis frukostseminarium om Agil Förändringsledning.

Written by

Many times while coaching people we want to be able to quickly give people new perspectives, food for thought and bring people together around shared understandings and common goals. Thats why we created these pattern cards for successful Agile transformation, to enable engaging discussions. Please feel free to download and use them you too if you feel they can help you to create valuable dialogues too.

You can also purchase these decks of cards in our Online Shop >

EDIT: Updated Pattern Cards (May 8) with 5 additional patterns

– Stable Teams
– Reflection
– T-shaped People
– Distributed Decision Making
– Impediments Removal

Free Download of the Pattern Cards For Successful Agile Change (PDF) >

The different cards are visualizing patterns that we have seen to be the most important to succeed with Agile transformation and scaling Agile organizations.

patterns for successful Agile change

Suggestion of how to use the pattern cards

You can probably use them in many different ways. Here is how we have used them with leadership teams most of the times.

Group people in smaller groups, 3-5 people. Give them a time box of 10-15 min to prioritize the 5 cards they find would bring the most value to focus on in the next period (3 – 6 months perhaps). (more…)

Written by

We´re so happy to be able to share the Agile Leadership in a Nutshell poster already translated to French. Thank you so much for working with us and doing the translation Guillaume Dutey Harispe 🙂

Prendre plaisir!

Here you find the poster Le management Agile en quelques mots for free download in high resolution (PDF) > 

Le management Agile en quelques mots

All other Agile posters in all languages can be found through the Agile Explained Infographic Collection page >

(more…)

Written by

Let’s make 2018 the Year for a New Leadership

When Agile becomes something for the whole organization leadership needs to adapt to support Agile values and principles. Let the new year give energy to grow a leadership that supports an organization fit for the future. Let’s build an Agile Mindset that can change how leaders act in their daily activities, how they lead people and business, form organizations and governance.

French Translation of this poster >

Portuguese Translation of this poster >

Free Download of the English Agile leadership in a Nutshell poster in High resolution (PDF)

EDIT 18/1: The poster is now updated to ver 1.1 with some spelling correction and some other great improvements. Thanks to all of you who contributed 😀

 

agile leadership poster low resolution

This poster is for me a way to visualize key concepts for how to lead with an Agile Mindset. At Dandy People we use it in our Agile coaching and training. We hope you as well can have use for it in your work. Please let us know if you have any feedback or questions on this poster.

To Lead in Complexity

The basis for Agile leadership is that we need to have a leadership that works in complexity – that support flexibility, transparency, collaboration and authonomy to enable the “workers” to make smart tactical and operative decisions to reach well defined impact goals. There are several common leadership concepts that support this kind of leadership;

 • Catalyst Leadership
 • Management 3.0
 • Systems Thinking
 • Servant Leadership

Three leadership Styles

In the poster there are three leadership styles visualized;

 • Catalyst Leadership (Best for Agile)
 • Achiever
 • Expert

The infographic contains numerous of illustrations to visualize some of the behaviours of each leadership style. I believe (without perhaps any support from research) that you can change leadership style to become a Catalyst Leader if  you make this decision, practice and work on it. I also believe that the environment we live and act in shapes how we behave and what we might see as good leadership.

Agile Mindset and what it might mean in Reality

When you understand that Agile actually is a way of thinking, a mindset, and not a process ot tools, it usually unlocks the “next level” in your game. But many leaders might find it quite difficult to put the Agile mindset to practice in reality. What does it really mean for governance? How do we build organizations, create good salary models, plan our projects, grow our staffs knowledge, build teams…? I have covered just a tiny part of that in this poster, the list could go on forever I know.

Need Coaching and Training for Agile Leadership?
Coaching Agile Leadership

If you need help to reshape the leadership in your organization to support your Agile journey, let us know and we’ll happily join forces with you to coach and train your managers and every one else who can become leaders. (more…)

Written by

Many Agile teams are struggling to connect user experience and the design process with Agile ways of working and often Scrum. In this Poster (and post) I´m trying to describe the connection, and how you can collaborate in the team to learn more about user needs and solutions to solve real user problems together. I´ve been using this poster for over a year in my combined PO and UX training (Build the Right Product – Innovation through Collaboration & Design Thinking) and in my Agile coaching.

Download the Agile User Experience in a Nutshell in high resolution (PDF) >

Portuguese >

Agile User Experience in a Nutshell Poster

My hope is that this poster might give some guidance in how User Experience can work in an Agile setup in combination with the posters; Agile Product Ownership in a Nutshell and Agile in a Nutshell (with a spice of Lean UX).

What does UX mean?

UX stands for User Experience. Basically, the expected and needed user experience of the service or digital product to meet user and business goals. To connect user needs and business goals is basic when working with user experience, it is basic to meet users and understand who they are – and involve and understand stakeholders. Any team can work with UX as long as they get to do this, and have the methods and processes to do it in a structured and effective way. (more…)

Written by

Great news! The Agile in a Nutshell poster is now also available in Russian thanks to Alexey Krivitsky. Thank you so much Alexey for your help 🙂

This poster has already been downloaded almost 20.000 times only in English since October 2016 when I published it for the first time. Here you find all the other languages that it has been translated to, as well as a free Power Point with the graphics.

Here you can Download the Agile in a Nutshell Russian poster for Free (PDF)Russian agile in a nutshell

All other Agile posters in all languages can be found through the Agile Explained Infographic Collection page >

Here you can visit Alexeys blog (scrum.ua) with the Russian poster as well >

Free to download, use and share

The poster and other content is published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages (Chinese is coming soon) please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Written by

Introduction

Last blog I wrote about how we coached and supported the management group to identify next steps in their agile transformation. One of the actions was to change the teams to become Feature teams. Teams who have all needed competences to deliver end customer value.  This blog I will describe how I facilitated the Feature team self selection workshop.

Overall agenda for the workshop

Each step of the workshop is described in a few more words under each heading in the blogpost. I described the overall workshop process with a flip chart that you can see below to make the workshop process easy to understand for all participants.

 • Presentation of Self selection boundaries
 • Product Owner present example deliveries from the backlog
 •  All prepare their own “avatar” with skills
 • Collaboration and self selection
 • Each new team validate towards boundaries
 • Each team identify concerns with their team setup
 • Repeat 4-7 until we reach our goal “Good enough for now, Safe enough to try”
 • Short retrospective

Presentation of Self Selection boundaries

We had a few rules to guide them in their self selection and collaboration efforts to identify Feature teams.;

 • Do what is best for the company
 • Go for teams that is close to equal in size, experience and competence
 • We want self managing teams able to deliver on the example backlog items
 • We want teams who learn how to collaborate and share knowledge to develop as a team over time

(more…)

Written by

I dag kick-startade vi våra frukostföreläsningar hos oss på Dandy People. Det blev fullt hus med gamla och nya vänner. God stämning och frukost, samt mycket spännande diskussioner med högt i tak. Dagens bästa citat stod nog Benny Forsberg för när det var dags för diskussionerna -“Hur många dörrar kan man slå upp på en morgon egentligen :)”. Lika delar igenkänning, provokation, nya inspirerande lösningar och lyckade exempel verkar vara en bra mix 🙂

Jag håller tummarna för att visioner och goda ideér till förändrat arbetsätt och ledarskap fick näring i dag, och att dom kommer att fortsätta att spira på fler håll i framtiden.

Här är beskrivningen av presentationen:

När kunderna kräver bättre digitala tjänster och produkter behöver företagen hitta nya sätt att organisera sig för att snabbare leverera kundnytta. Gör man inte det riskerar man att bli omsprungen av snabbare konkurrenter. För att lyckas med detta krävs medvetenhet hos ledning och ett strategiskt ledningsbeslut.Den här föreläsningen riktar sig till nyfikna ledare som vill möjliggöra kundfokus och innovation.

Mia går igenom trender och nya tankesätt kring hur man organiserar sig och leder arbetet på ett målstyrt sätt för att mobilisera hjärnkraft med korsfunktionella och autonoma team som snabbare kan leverera rätt produkter och tjänster. Mia visar även modeller för hur organisationer kan arbeta strukturerat med innovation och kundfokus för att välja att bli en haj i stället för en snigel samt riktiga exempel på den här typen av transformation från olika typer av branscher.

Nästa chans att vara med

Nästa frukostföreläsning den 23e november blev fullbokat i dag, men det finns fortfarande en chans att greppa en plats då vi snabbt satte upp ett tredje event den 17e januari. Varmt välkommen att bli inspirerad – och kanske en aning provocerad 🙂
https://dandypeople.com/training/kunden-i-fokus-och-ett-agilt-midset-frukostforelasning/

Är ni intresserade så kan vi också föreläsa internt hos er på er arbetsplats exklusivt med den här presentationen, eller någon annan inom Agil förändringsledning, ledarskap, Lean UX, produktledning, skalat Agilt arbetssätt, Agil upphandling eller annat ämne som passar er. Kontakta oss enklast här >

Tack alla som deltog, och alla Dandys som högg i och hjälpte till!

Written by

Thanks to Mirko Kleiner at Flowdays the Agile in a Nutshell poster has now been translated to German as well! Hope you find it useful, and thank you so much Mirko for your friendship and help with this!

Here you can Download the German poster for Free as a high-resolution PDF >
AGile in a Nutshell German poster

German Agile in a Nutshell poster

All other Agile posters in all languages can be found through the Agile Explained Infographic Collection page >

Free to download, use and share

The poster and other content is published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages (Chinese is coming soon) please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Written by

Woho! The Agile in a Nutshell poster has now also been translated to Arabic!
Thank you Ayaha Alassaf for your help to make the translation and making it possible to spread it even more 🙂

This poster has already been downloaded almost 20.000 times only in English since October 2016 when I published it for the first time. Here you find all the other languages that it has been translated to, as well as a free Power Point with the graphics.

Free download of the poster in Arabic here >

Arabic Agile in a Nutshell

All other Agile posters in all languages can be found through the Agile Explained Infographic Collection page >

 

Free to download, use and share

The poster and other content is published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages (Chinese is coming soon) please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Written by

The updated version 1.1 of the poster “Agile Change Management in a Nutshell” is now available for free download! This poster is the latest addition to the “In a Nutshell” series!

The Agile Change Management in a Nutshell poster is available for free download here >

Portuguese >
You are welcome to share this link and print as many posters as you want.

Free Agile Change Management Poster

While many change management methodologies contain proven methods based on substantial experience and research, not enough is done to cater for the highly complex nature of change where you can’t simply “plan-and-execute” and get it right the first time. An iterative approach with rapid feedback and gradual learning is therefore suggested here.

Similarly, lean or agile methods risk being not deep enough if only focusing on basic PDCA. We want to include best practice in defining the problem to be solved together with assessment of the change capability of the people and organization going through the change. To assert that improvement has happened beyond a shadow of a doubt in a high-variation environments, statistical significance between baseline and new performance data should be established.

At Dandy People we have therefore combined the best parts of both approaches into what we label Agile Change Management and condensed it into one poster. At the center is the Agile Change Process which is made up of an outer circle representing a change that is needed. It contains both a people track and a system track as both dimensions are needed for change to happen quickly and ensure return on investment. The inner circle is the iterative discovery of what actually works in terms of bringing people and system to work in a new and improved way. The poster is based on concepts from Lean, Agile, DMAIC and the Standard by ACMP.

Training in Agile Change Management

A two-day training class is offered by Dandy People in using the tools and techniques covered in this poster.
See course details and sign up for the Agile Change Management training in Stockholm here >

Change Management - Mia o Joel

Free to download, use and share

(more…)

Written by

Det Agila arbetssättet och kraven på snabba leveranser håller på att förändra UX-rollen till att bli produktdesigner, UX-coacher, dom som vågar säga “vi vet inte – ännu”, organisationsdesigners och dom som faktiskt fokusera på det som skapar en bra användarupplevelse. Läsa hela om du vill veta varför…

 1. Användarnytta har blivit ett krav och “affären” har vaknat till liv

Vi vet att användarna vill ha mer än bara snygga och lättanvända gränssnitt som hjälper en att göra det man vill, i dag är det något man kräver och förväntar sig. Det nya är att företagen kräver att produkten också skapar affärs- eller verksamhetsnytta – och förstår att det måste hänga ihop. Att bara bygga antingen lösningar som användarna vill ha räcker inte, det räcker inte heller att vi bygger det affären beställer. Det gör att UXare inte bara behöver förstå sig på användarnas behov och situation, vi behöver också förstå oss på affären och verksamheten och bli balanskonstnärer där emellan för att hjälpa till att innovera på riktigt och skapa nyttiga, användarvänliga OCH affärsmässigt smarta produkter.
-> Därför behöver User Experience Designer blir Produktdesigners. (more…)

Written by

This is a dialogue board, created to facilitate good discussions around business strategy and tactics in a startup. At Dandy People we are using it to start up our consulting business, but it can be used by any type of organisation, or part of an organisation that wants to improve their customer focus, culture, leadership and take action as a team.

Building in Illustrator

At Dandy people we like to build our new business in a way that involves and inspires the people in our organization. To facilitate the discussions we wanted to have on our first mini-conference 2 months after starting up our shop, and after hiring 2 new people, I did this Lean Business Strategy & Tactics Dialogue Board. Off course we had already done som strategy and tactics work already before we started our company, but we felt that we wanted to be transparent and bring our new Dandys onboard with the idea of the company to enable them to feel as involved and motivated as possible. And off course, they are smart and experienced people, so why shouldn’t they be able to help us improve and grow? And I can just say that it worked like a charm 😀

Free download of the board here (as high resolution PDF) >

The Lean Business Dialogue Board

Feel free to use the board if you want, also we would be happy to facilitate the workshops with you and your team if you feel a need for that. Thats kinda what we do at Dandy People 😀

The board consist of 3 areas:

  • Business Strategy
  • Culture and People
  • Tactics

(more…)

Written by

The Agile Product Ownership in a Nutshell poster that I published a few weeks ago has now been downloaded over 1000 times already, and there has been lots of great feedback. It is so great to see how it is being used all over the world. Now it has been translated to Italian as well thanks to the wonderful Angela Maile. Thank you so much Angela!

You can download the Free Italian poster here in high resolution for great print out (PDF) >

Italian Agile Product Ownership in a Nutshell

Here is Angelas blog >

Here you find the original Agile PO poster in English as well >

Agile Product Ownership in a Nutshell – Free Poster

Written by

Cynefin Framework

Time: 20 – 30 min
This simulation needs a group of at least 8-10 people, or better 20 people, and a big space where they can spread out and move around to give impact. The simulation isn’t time based, it doesn’t matter how long it takes the group so no stress is put on them, it is purely tasked based.

Read more about Cynefin by Dave Snowden on Wikipedia >

Here you can download the Cynefin Framework poster (PDF) for high resolution >

1. Stand in order of height – Simple or Obvious

Give the instruction: “place your self so that you stand in the order of hight”.
This is usually easily done. Sometimes you can observe that someone acts as a project manager, telling people where to move.

Ask the question to the group: How difficult on a scale 1-10 was this?

Approximate point of discussion
It was easy, you could easily make quick decisions on where to stand just by looking. You didn’t need to do any research or create a strategy. It was easy to act. If they had a PM you can talk about that and if it was ok to act as an PM in this project. (more…)

Written by

Agile in a Nutshell poster - Free download

My Agile in a Nutshell poster with a spice of lean UX that I posted on my Crisp blog in October 2016 has now been downloaded over 40.000 times (Jan 2019), and translated to a lot of languages! I´m just amazed by all the positive feedback this little piece of Agile infographic has created. It´s just totally crazy – and also so great to see so many people all around the world finding it interesting and wanting to help out to give feedback, translate and use it in their daily work.

Thank you all!

Download high resolution PDF of the poster:

Here you can download the Agile in a Nutshell original poster in English for free >

Here is the French Version >

Here is the Spanish Version >

Here is the Turkish Version >

Here is the Arabic Version >

Here is the German Version >

Here is the Russian Version >

Here is the Portuguese Version >

This post is just to collect all links to all languages as well as the updated original poster in one page. Im also adding a free Power Point with all the graphics that you are also free to use.

Free Power Point slides of all the infographics:

(more…)

Written by

Den Agila upphandlingskonferensen Lyckade upphandlingar
Den 21a februari höll vi vår andra konferens, “Lyckade upphandlingar” för att sprida ljus över hur vi kan upphandla Agil utveckling även inom LOU. Förra våren anordnade vi (agilakontrakt.se) en konferens i Köpenhamn och nu var vi i Stockholm. Vi blev ganska precis 50 taggade personer, både jurister, kunder i offentlig sektor, folk från upphandlingsmyndigheten (yes!), leverantörer och konsulter som hade samlats för att bli inspirerade, dela med sig och ta del av erfarenheter och kunskap kring Agil upphandling.

Först vill jag bara säga att anledningen till att jag engagerar mig i den här frågan inte alls är att jag kan upphandling – eller LOU, men däremot har jag lång erfarenhet av hur man med Lean UX och Agil metodik skapar digitala tjänster och produkter som löser riktiga problem, och det är den möjligheten jag vill skapa – speciellt när det gäller stora komplexa lösningar där det verkar omöjligt för många i dag att göra rätt. Jag ser år ut och år in alldeles för många upphandlingar göras i dag i Sverige där man inte ger projektet eller programmet den möjligheten, möjligheten att hitta och förstå vad de verkliga behoven och problemen är och tillsammans lösa dom. Jag har själv blivit drabbad av den typen av projekt, även lyckats vända ett par av dom till att faktiskt få arbeta Agilt och leverera värde. Men det är frustrerande, väldigt frustrerande, och väldigt, väldigt kostsamt och onödigt. (more…)

Written by

Nyckeln till en lyckad upphandling är ett Agilt upphandlingsförfarande som lägger tonvikten på användarcentrerad utveckling och mätbara effektmål. Så går det tyvärr väldigt sällan till i verkligheten, är du intresserad av att veta mer ska du se filmen, och läsa bloggposten.

Jag har som flera av er säkert vet engagerat mig under ca 2,5 år tillsammans med ett par kollegor för att lyfta frågan kring hur en bra upphandling skulle kunna genomföras inom LOU för att ge möjlighet till bättre leveranser som löser riktiga problem och skapar önskad effekt. Framför allt har det här arbetet inneburit att vi har letat upp ett antal lyckade exempel från offentlig sektor där man har upphandlat Agilt och fått lyckade leveranser i tid och på budget. Det har varit svåra exempel att hitta, både på grund av att dom tyvärr är alldeles (på tok) för få, och att man tydligen inte riktigt känner sig trygg i att berätta HUR man gjorde upphandlingen.
(more…)

Written by

A while ago I received a Tweet from Nicolas Mereaux that he had translated my free (the wonders of creative common 🙂 poster on Agile in a Nutshell, to French, as well as the blog post it self 🙂 Such a nice gesture. Hope you enjoy it too!

Here you can download the French poster in high resolution (PDF)>

Agile en resume poster

Here is the full Agile in a Nutshell blogpost in French.

All other Agile posters in all languages can be found through the Agile Explained Infographic Collection page >

 

Free to download, use and share

The poster and other content is published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages (Chinese is coming soon) please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Written by

This is a poster I made for a Agile intro class at Hyper Island Digital Business class 2017 where I and my colleague Per Lundholm was last week. The class was as big as 40 people, and covering from a couple of experts to mostly total novelty, which is usually the most difficult type of situation for a teacher or coach. But it went well, maybe not all thanks to the poster 😉 but it sure made it a lot easier for both me and Per as teachers, as well as the students who could follow more easily as well as take notes.

Free poster on Agile in a Nutshell
Agile in a Nutshell poster - Free download

Free Download of the poster on Agile in a Nutshell here (PDF)

EDIT 1: Due to some companies restricted IT policies the poster is now available directly here in the blogpost and not in Dropbox. Thank you for that feedback!

This poster covers both briefly the background to why we work Agile, some history and problems as well as values and principles. It also covers the difference between waterfall development and Agile in two aspects and the most common Agile practice, basic Scrum. Also I added some Lean practices to the mix to add a more advanced level to it.
(more…)

Written by

Talare och arrangörer av ACPN 2016

Den här posten är tidigare publicerad på Linked In.

Mitt “WHY” är att jag drivs av att möjliggöra förändring och förbättring hos organisationer, team, individer och produkter. Därför blev jag Crispare för snart 5 år sedan. Nu kan jag sedan 2014 även lägga till att jag drivs av att förändra Sverige. I alla fall hur offentlig upphandling inom LOU görs, och hur man beställer komplexa lösningar.

Dåliga upphandlingar har vi nog alla drabbats av, eller kanske även varit inblandade i. Som leverantörer med beställningar gjorda utan kontext eller tydliga mål, i verksamheten med krav på oss att “fånga alla kraven”, på den interna utvecklingsavdelningen med att försöka få ihop ngt fungerande – eller som privatpersoner i vår vardag. Varför kan vi inte applicera ett Agilt arbetssätt tänkte vi för att förbättra även detta? Och så var det lilla “förändringsprojektet” startat 🙂
(more…)

Written by

Cross functional teams are complete in expertise but not necessarily collaborative. Sometimes team members hold on to their expertise too much and the team does not perform to its potential. This Lego game illuminates the difference when members allow themselves to take on tasks outside their expertise, being so called T-shaped. Play the game to kick-start your change and create collaboration.

This post was first published on the Crisp blog when Mia Kolmodin was a Crisp consultant.

Collected downloads from this post – updated June 2017
X-team Facilitators Instructions as PDF >
The X team silos game poster in PDF >

Playing the game.

(more…)

Written by

Next week on april 28th, we’re having the worlds first Nordic conference on Agile Procurement in Copenhagen!

The line up with speakers is extremely interesting. We have real cases from from Denmark, Finland and Sweden where Agile Procurement and Agile Contracts has been used with successful results. With a lot of the cases in the public sector. Also, there will be talks about the Agile contracts and time to mingle and talk to speakers after the sessions.

Conference on Agile Procurement
Key Learnings from the upcoming conference on Agile Procurement and Agile Contracting on April 28th, 2016.

We are starting to see a shift here in Sweden where the public sector as well as the private are starting to procure with Agile methods, but the Agile contracts are rarely being used. This makes it difficult to get the benefit from the Agile requirements process and the Agile development. What I believe is needed to change this is to give access to real success cases within the same field, and to get the lawyers to understand and wanting to try the Agile contracts. This is what the conference is all about.

I hope to see some curious Swedish government agencies on the conference getting inspired from the many great success cases from Denmark and Finland. It can be done, and it will change the outcome of so many projects.

Join us in this great event and spread the word of successful procurement and development of big complex projects!

Book your ticket here, we still have seats left!

Read the full Conference description here >

Written by

Today I held a Design Studio workshop with about 25 people at NetEnt in Stockholm. There where people joining in because they where curious, from all different departments. Perfect for innovation 🙂

design studio free poster

Download the Design Studio poster as PDF >

It was just an hour, with a short introduction, starting with a warm up exercise to get their brains started up, and then 3 short time boxed iterations in 7 groups of 3-4 people. And then we had a 2 min presentation from each team on their combined idea in the team. Really excellent stuff!

A couple of the participants had done Design Studio before, but most of them had not. One of the participants said afterwards “When we got the mission, I had absolutely no ideas at all. But after just the first iteration I had plenty!”. Thats the way it works, you generate ideas and find solutions and see them from different angles as you work together.

The different groups came up with amazing ideas for future games on smart watches. Really innovative and cool 🙂

The Discovery Team

The Discovery Team

The more diverse your team is, the more perspectives you will see at the same time, and the better your ideas will be.

In the start of a new thing you might want to invite stakeholders, customer service, HR, marketing or others. When you do your sprints, you might pick some one outside the team to get a broader picture.  (more…)

Written by

Att få bygga, skapa, designa och uppfinna har alltid varit något jag älskar att göra. Egentligen spelar det inte så stor roll vad det är, det roliga är att lösa problem, formulera vad jag vill, komma på vad som gör det bra, skissa och se att det växer fram något efter hand som jag inte kunde föreställa mig innan jag påbörjade arbetet.

Till vardags jobbar jag som kanske bekant för en del, med att coacha inom hur man bygger bygga digitala produkter, oftast Lean UX i Agila Team. Kanske är det därför det kliar lite extra i fingrarna i bland att göra väldigt fysiska produkter 🙂

HiFi prototyp efter några månader från The Game Crafter

LoFi prototyp
LoFi prototyp efter några veckor

(more…)

Written by

På grund av att många försöker få med “allt” I en IT-upphandling, är det endast 40% av det som byggs som gör nytta i digitala tjänster och produkter. Lean UX hjälper oss att bara bygga de 40% i stället för allt.

Att arbeta med Lean UX är ett bra sätt att kunna identifiera vad vi behöver bygga, och prioritera rätt löpande. Men hur funkar det egentligen med Lean UX och Agila team?

Mina nästa kurser inom ämnet under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/product-discovery-med-lean-ux

Jeff Gothelfs kurs för managers i Lean UX som kommer under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/lean-ux-in-the-enterprise

Upphandling med Lean UX och Agila kontrakt för upphandling med minskad waste: https://crisp.se/kurser/kurstyper/certifierad-agil-bestallare

Vill du att jag kommer och föreläser på ditt företag, eller hos din kund? Hör av dig!

Written by

I dag har jag varit på UX Open tillsammans med ca 300 andra UXare. Vi har diskuterat och delat med oss av erfarenheter. Det har varit givande och roligt.

Kul häng på UX open :)
Kul häng på UX open 🙂

Den här posten handlar om den workshop som jag och Anette Lovas från Expressen höll med 30 nyfikna personer. Vi gjorde två olika övningar som bygger på metodiken upplevelsebaserat lärande, och syftet var att skapa en förståelse för varför vi behöver arbeta Agilt och med Lean UX. Vi gör övningar för att simulera en situation och möjliggöra en upplevelse som vi sedan diskuterar ikring. Dessa två övningar var Sommarängen, och en övning som vi kallar “Simple, Complicated and Complex”. Här beskriver jag hur dessa övningar fungerar och varför du ska göra dom. Gör det gärna med kunder, utvecklingsteam, ledningsgrupper och chefer, på utbildningar, möten eller workshops. Jag har lånat övningarna av mina Crispkollegor som har kommit på dom.
(more…)

Written by

Hur något som egentligen är så självklart kan komma som en aha-upplevelse är en gåta – även för mig som jobbar med det dagligen. För ett litet tag sedan höll jag en utbildning i upphandling och kravställning, “Certifierad Agil Beställare”, efter utbildningen sa en av deltagare att den största aha-upplevelsen var insikten att vi ska göra en bra “behovsställan” i stället för kravställan för att lyckas med upphandlingen och inte styra in på detaljerade lösningar. Det var ju så självklart! Att jag inte har sett det förut?

I den stunden myntades ett nytt begrepp – “behovsställan”.

Insikten hade hon fått genom att vi hade gjort övningar i att gemensamt definiera målgrupper med gemensamma behov, och sedan titta på vilka dom behoven var genom att göra user journeys. Insikten att vi definierar befintliga beteenden och hittar problem som utgångspunkt i upphandlingen gjorde stor skillnad i att förstå att en lyckad upphandling måste vara en upphandling som utgår från behov och löser riktiga problem för riktiga användare.

Ett skifte som många behöver göra

Ofta när jag jobbar på produktföretag, oavsett storlek, så ser jag att just detta är är ett skifte som behöver göras. Många företag fokuserar direkt på vad lösningen är genom att beskriva en detaljerad lösning, i stället för att först titta på VARFÖR och för VEM, vad är behovet och vilka problem ska vi lösa? Har vi inte förstått vad problemet är och för vem, så kan vi inte heller hitta den rätta lösningen. Det faktiska utförandet av lösningen bör ligga i teamet, och inte hos beställaren, det är dom som har kunskapen och verktygen att bygga lösningen på rätt sätt, beställaren bör fokusera på att man bygger rätt sak.
(more…)

Written by

Föreläsning om Agila kontrakt i ALmedalenJust nu packar jag och fixar det sista inför avfärden till Almedalen, mitt första besök på den omtalade politikerveckan. Det ska bli oerhört spännande. Vad ska jag göra där då? Jo, jag och Mattias Skarin, samt Tomer Shalit, som alla brinner för att förbättra världen genom Agil upphandling med Agila kontrakt, ska prata under söndagen på talarplats Hamngatan/Korsgatan kl 10.00 – 11.00, på temat “Skapa effektiv offentlig sektor med Agila kontrakt”. Det här blir en grym avslutning på en vår med många frukostföreläsningar hos olika företag och myndigheter på samma tema, vi lyckades också få till en interpellation i Riksdagen där Statsrådet Ardalan Shekarabi (s) tog beslutet att upphandlingsmyndigheten ska utreda införande av Agila kontrakt. Vi har också haft vår första utbildning på samma tema, “Certifierad Agil Beställare”. Vi har så här långt märkt att ämnet är glödande hett, så mer kommer att komma under hösten. Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig >
(more…)

Written by

I morse höll vi (Mia och Mattias) ett lyckat föredrag för morgonpigga IT-chefer och andra som hade kommit till Crisp för att lära sig lite mer om hur man kan använda Agila kontrakt för att förbättra beställningar, relationer och leverera produkter och tjänster som skapar önskvärda effekter.

Föreläsningen var ett smakprov på vad vi kommer att gå igenom på kursen “Certifierad Agil Beställare” i mars 2015. Boka din plats nu för att lära dig mer.

Vi tror att många stora företag och framför allt myndigheter har mycket att vinna på att upphandla på effekt i stället för fast scope. Vi påvisade nyttan med att fokusera på effekt och gav 5 tips på hur man kan säkerställa att rätt produkt byggs och att man uppnår önskade effekter. Vi visade också på vad forskningen säger om sambandet mellan goda relationer och samarbete och bra leveranser, samt även hur man inom LOU med hjälp av Agila kontrakt även kan undvika att beställa en lösning, man kan istället tillsammans med leverantören ta reda på vad man behöver bygga och beställa på effekt. Samt självklart ett smakprov på vilka Agila kontrakt som finns i dag.

Frukostföreläsning för IT chefer om Agila kontrakt
Vår förhoppning är att den här kursen ska ge beställare och leverantörer bättre relationer och större gemensam förståelse för processen. Vilken kan resultera i bättre produkter som skapar mer effekt för lägre kostnad. Har man gått kursen så ska man klara av att hålla en upphandling själv utan att ta hjälp av upphandlingskonsulter.

Missade du föreläsningen?
Vi planerar att hålla samma föreläsning igen i januari vid två tillfällen i samarbete med två olika webbyråer, för deras kunder. Hör av er om ni är intresserade att komma på någon av dom, eller om ni vill att vi kommer och föreläser för era kunder.

Written by

discovery-adn-delivery-process-w-one-team-small

Here you find the “Product Discovery and Delivery process with one team” as a PDF poster if you like to download it >

Ever since I saw Henrik Knibergs movie “PO in a nutshell” about how the PO role work for the first time I have been thinking about how he could have included the discovery process in the picture too. A while ago I created this as an example of how it could look and work for a X-functional team.

All ideas could be good ideas

The process starts with some kind of idea that could come from any stake holder – even from anyone in the team (this is usually a very rare occasion in most companies). The idea is verified in a concept (see example of a concept in my blog post on discovery framework) by the owner of the idea and the Product Owner decides if it worth starting the discovery process to figure out what it is they are supposed to build – or if it is not, based on the information in the concept.
(more…)

Written by

Product Discovery defines what should be built – and why. Collaboration Is Key. Your success with agile development depends on delivering the right product requirements at the right time.

During the past few years when I have been working as Lead UX or Product Owner I have come to a core process of how to do the discovery. At my latest gig on Viaplay as Chief Product Owner I had great use of some of these methods and also found it to be a great tool to have it visualised for all Product Owners in a one pager.

Within this process I see lots of different methods that may be used.As I use it I pick different methods in each level depending on organisation, product or project. Sometimes not all steps are neccesary off course. When working methodically for some time you start getting a feel for what seems like a good ide or not.

In this post I’m presenting a framework of the process as well as the methods in short formats. I will try to post more in dept posts on some of the methods going forward. Please let me know what methods you would like to know more about 🙂 Hope you find it useful in your daily work.

Download the one pager for Product Process and Tools here >

Here is my blogpost on the product development process with a continuous discovery and delivery process with one team >

Note: Due to some lazyness there are some Swedish material in this article also – sorry for that!

1. Strategy

Why are we doing this? What is the goal & desired impact? 

1.1 Concept
Concepts enables people passionate about a product idea, regardless of role, to realise it all the way to happy client. Concepts is a one page specification, in A3 format that represents a product idea of feature. It is enough to enable a prepared conversation with engineers developing the product. Think of it as a “flexible minimum specification”.  Mattias Skarins blog post on this http://www.crisp.se/concepts

Screen Shot 2014-09-05 at 11.08.12

Here you can download the Concept template I have created from Mattias Skarins examples > (more…)

Written by

De två sista veckorna som har gått har jag haft möjligheten att få jobba med hängivna och duktiga utvecklare och en ny product owner i ett nytt spännande utvecklingsprojekt. Jag har dessutom passat på att använda mig av en av mina favoritmetoder, story mapping (läs mer på skaparen Jeff Pattons webb).


Som grund för story mappingen började jag med att visa och beskriva vilka målgrupperna för vår produkt är, som personas med behov, användarmål och problem, och till det effektmålen som vi vill uppnå kopplat till affärsmål och dessa målgrupper. Under två intensiva dagar lyckades vi sedan skapa en story mapping över användarnas alla aktiviteter och delaktiviteter i produkten, från början till slut. Som vi sedan tillsammans med PO prioriterade för release 1 och 2, gjorde user storys av och sedan efter mycket trixande (tyvärr) lyckades få in i Jira (inte mitt favoritverktyg… men har man ett team i Sverige och ett utomlands så måste man i bland). Det betyder att alla som är med i projektet från PO, projektledare, UX, design, backend- och frontendutvecklare tillsammans har målat upp en ganska exakt målbild för produkten där alla vet exakt vem av målgrupperna som vill spara ett event till sin kalender, eller hur sökningen skulle fungera med förslag när man skriver text och vilka filtreringar som ska finnas för att användaren ska hitta det de är ute efter på bästa sätt.
(more…)

Written by

Vi träffades en kväll i Crisps lokaler på Sveavägen ett gäng intresserade agila UXare, coacher och utvecklare för att prata om något som vi alla tycker är spännande, vill dela med oss av och lära av varandra – hur man kan arbeta med att upptäcka och utforska produkter och tjänster i ett agilt team – Product Discovery. Ett Product Discovery-team innehåller oftast tre roller, där ingår en person med fokus och stenkoll på de affärsmässiga förutsättningarna och målen (PO), en person med användbarhets och upplevelse-kompetens (UX) och en person som kan avgöra hur enkelt eller svårt det är att implementera (Utvecklare/Arkitekt).

Vi pratade om vilka metoder man kan använda för att utforska och lära sig mer om målgrupper och behov och hur detta kan kopplas mot effektmål och visualiseras. Men också om hur man skulle kunna gifta i hop Discovery och Delivery-processen till en helhet utan överlämningar och vi och dom känsla. Vilket vi kallade “Continuos Discovery” – kanske myntade vi ett nytt begrepp? (more…)

Shopping basket
Our Trainings
Lär dig texta för bättre facilitering – Visualisering och Graphic Recording – 1 utbildningsdag
Target Group: Facilitatorer, Agila Coacher, förändringsledare, kort och gott; alla som vill bli bättre på att kommunicera visuellt
Teachers: Maja Larsson