Att leda med klarhet – del 2

Written by

Detta är del två kring ämnet hur vi leder med tydlighet och får med oss teamet. Vilket inte är helt lätt! För vi tror ju många gånger själva att vi är tydliga, men egentligen kanske vi skapar förvirring genom att vara otydliga. Som chef kan och bör du ta en faciliterande roll med dina team. Det är viktigt att team själva får komma fram till innehållet. Men kan du släppa taget och hur opartisk är du egentligen kring innehållet?

Facilitera genom att inte styra eller ge svar

Företag pratar om hur viktigt det är att låta de som arbetar med en uppgift få bestämma hur det ska göras. Att facilitera handlar om att hjälpa en grupp nå framgång utan att ge några svar eller styra gruppen i en viss riktning. Vilka utmaningar skapar det här för dig i din chefsroll? Och varför är det ens viktigt? Jo, för om du varvar mellan att ställa frågor och själv komma med ideer och synpunkter kan du upplevas som manipulativ. Som att du i själva verket har en agenda, men vill få gruppen att tro att du inte har det. Det är inte att utöva klart ledarskap!

Frågan du bör ställa dig är, leder du med den klarhet du vill, utan att skapa osäkerhet hos dem du leder, eller skapar du oreda i folks huvuden genom att inte vara opartisk, och därmed förlora din trovärdighet? Undrar du varför de hela tiden väntar på dig och dina svar trots att du berättat om dina förväntningar att de ska komma med egna förslag? Fundera på vad som är orsaken till att det händer, kan det ha med dig och ditt ledarskap att göra?

Att tänka på:

  • Om du bidrar med expertis kommer gruppen att fortsätta ställa frågor till dig.
  • Deras tankar och ideer får större kraft när de kommer från dem själva.
  • Det är inte säkert att det du ser eller att information du har är relevant för gruppen. 
  • Om du säger att du är opartisk och sedan tar över frågorna själv, skapar du osäkerhet och förlorar trovärdighet.
  • När du verkligen är opartisk jämnas maktbalanser ut.
  • När du stöttar i processen, kan teamet fokusera på uppgiften.

Vilken roll har jag som ledare?

Du får och ska vara partisk när det gäller att styra processen, dvs hur gruppen arbetar tillsammans, eller hur individer beter sig mot varandra. Hur du leder processen är avgörande för gruppens resultat. En grupp behöver tex en ledare som hjälper dem till nästa grupputvecklingsfas. Du hjälper gruppen att nå det resultat som deltagarna vill uppnå genom att fokusera på hur gruppen arbetar tillsammans – hur processen ser ut, hur de beter sig mot varandra och kommunicerar med varandra.

Facilitatorns arbete innebär att göra det lätt och smidigt för teamet i deras arbete. Men precis lika viktigt är att också ha modet att gå in i det jobbiga och inte ducka för de svåra frågorna.

Släppa kontrollen

Den kanske allra viktigaste frågan att ställa sig som chef och ledare är: Kan du släppa kontrollen över lösningen och slutresultatet?

Kan du parkera dig själv? Dvs, parkera vissa delar av dig själv. Eller slinker du in lite här och där för att visa att du faktiskt kan saker du också? Saknar du “hantverket” och därför lägger dig i och tar över i arbetet? Tänk på att det skapar förvirring och osäkerhet samt skadar tilliten mellan dig och teamet. Tar du tag i de svåra frågorna eller duckar du? Att kunna parkera sig själv och ta tag i svåra frågor är avgörande för om dina team anser att du har ett klart ledarskap eller inte.

Att tänka på:

  • Inte briljera med ämneskunskap, vinna argumentationer, eller vara idespruta. Låt teamet komma fram med ideer!
  • Ge gruppen det utrymme de behöver för att prestera bäst.
  • Du ska hjälpa gruppen vara bäst tillsammans!

Håll dig opartisk, ge beröm till alla

Du kan inte ge enbart vissa personer positiv feedback och exkludera andra. Om du berömmer eller ger feedback kan det uppfattas som att du håller med någon, favoriserar någon eller försöker påverka gruppen. Då är du inte opartisk längre. Säg tack, eller okej, när du faciliterar. Ge alla lika mycket uppmärksamhet och utrymme. Då är det tydligt att du värdesätter alla och allas kunskap.

Det är viktigare än någonsin att lära från erfarenhet och kontinuerligt utveckla sig när du som modern ledare agerar katalysator/facilitator till andra människor. En ledare idag behöver kunna tydliggöra en agenda som inkluderar alla berörda parter, och behöver kunna facilitera en dialog som resulterar i ömsesidiga resultat. För att vara framgångsrik måste ledaren aktivt lyssna till andras åsikter och genuint överväga dem. Engagera sig i dialoger med andra för att nå gemensamma resultat. Expandera diskussioner till att handla om underliggande problem och känslor och interpersonella problem och då blir självledarskap och att inte vara bias otroligt viktigt eftersom autentiskt och empatiskt beteende förväntas och avgör din framgång.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Agil HR grundkurs – 1 dag På plats
Target Group: För dig som arbetar med HR och personalfrågor, exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.  ​
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen, Jenny Persson
Nytt datum kommer inom kort