Förändringsledning i komplexitet

Written by

Det här med förändringsledning, är det så tydligt? Känner du att det är skillnad på praktisk förändringsledning och teorin? Då är du inte ensam, många känner som du! Vi på Dandy People får ofta frågan om hur vi gör för att åstadkomma förändring i agila transformationer så snabbt. Företag har försökt själva men kommer inte så långt som de skulle vilja. De slår i taket och vet inte hur de ska lyckas höja ribborna och komma vidare. Det är komplext att leda förändringar för de involverar människor – som är komplexa varelser. Och förändringar innebär att individen behöver förändra beteenden – vilket ibland kan vara både svårt och hålla en del motstånd.

Involvering – för att få med människorna

En av de viktigaste sakerna är involvering, att människor får känna sig delaktiga. Att sälja in ett färdigt koncept fungerar inte för oss på Dandy People, och det fungerar inte för chefer inom organisationen heller. Det spelar ingen roll hur bra man är på det. Därför kommer inte vi till företag med en färdig blueprint – “gör så här”, utan vi arbetar med att människor genom upplevelsebaserade övningar får känna skillnaden mellan olika viktiga delar så att de när de väljer väg. De får uppleva för att kunna förstå vad som är viktigt att ta med sig på vägen.

Vi ser till att lärdomarna från den upplevelsebaserade övningen är solklara och att människor får aha – moments. Varenda en ska ha det med sig, för att upplevelsen i kroppen är en stark drivkraft till förändring. En annan sak är att vi bygger upp vad som behöver göra tillsammans med andra. De får själva utifrån upplevelsen bygga sin förändringsbacklog utifrån ett systemtänk, med stöd av oss. Vi ger dem områden att dyka in i med stöd på vägen såklart.

Förändringsmotor med ansvar att förändra hela systemet

En annan viktig sak är att skapa en “motor” som har ansvar för att driva förändringen, i form av ett förändringsteam. Vi stöttar motorn att göra saker själva. Motorn måste finnas inom företaget. Företaget självt ska ha förmågan att driva vidare. Vi vill inte se ett korthus som faller om vi lämnar. Företag behöver ofta stöttning under en tid tills ett nytt mindset “nya glasögon” satt sig och de förstår hur saker behöver appliceras inom hela systemet.

Ofta ser man hur något ska göras i en del, men glömmer de andra delarna som hänger ihop. Hela styr- och ledningssystemet måste tweakas så att allt hänger ihop. Gör det inte det så faller man tillbaka i gamla hjulspår därför behövs det oftast guidning i alla steg och delar som hänger samman. När man väl sett hur allt hänger ihop blir nästa förändring lättare att göra själv så eftersom krävs mindre och mindre stöttning. Vi har alltid som målsättning att organisationer ska klara sig själva. Men det gäller också att man som organisation inte släpper konsulter för tidigt innan det nya har fått livskraft, för så länge det inte har det så brukar ett externt stöd ofta behövas.

Fira framgångar!

Fira och visa på framgångar! När man tar små steg framåt så glömmer man lätt bort vilka steg man faktiskt tagit. Fira framgångarna så blir resan lättare. Det är så lätt att glömma, så skriv ned stegen ni gjort och vad som skedde. Bygg tex en tidslinje med allt ni gjort och vad som hände. Människorna kommer att bli förvånade och troligen imponerade över allt som skett.

Prova och justera allteftersom

Förändringsledningsmodeller i all ära, det finns absolut saker att ta med sig från dem. Tex att sponsorer på rätt nivå är viktiga, förståelse för förändringstrappan eller förändringskurvan, vilka steg individer går igenom osv. Men förändringar sker hela tiden och är ingen linjär process. Idag görs förändringar hela tiden för att företag ska överleva och det är skillnad på att leda i komplexitet eller att leda något enkelt. Så fort människor är involverade går det inte att förutse reaktioner osv. Då måste vi ta det i små steg och prova oss fram och justera allteftersom. Precis som rekommenderas i den komplexa domänen i Cynefin. Saker får växa fram med hjälp av data vi får på vägen och justeringar sker löpande.

Förändring sker för en individ i taget

Jobba med människor som vill göra förändringen. Fokusera inte för mycket på de som ännu inte är redo. Kom ihåg att förändring sker för en individ i taget, när det känns tryggt för den individen. De andra kommer succesivt med massan. Gör därför förändringen i små steg där det går. Prova dig fram, lyssna in, iterera.

Kurs för erfarna ledare som vill lyfta sitt ledarskap och få nya verktyg för att kunna leda i en komplex värld.

Den 14 oktober håller Jenny Persson och Desiree Rova en endagskurs där vi skapar förståelse för hur du kan leda ännu mer effektivt i komplexitet. Du får också lära dig mer om hur människor vill ledas, så att du får enklare att nå fram i din kommunikation, leda strategiskt, få till gruppdynamiken, komma ur grupptänkande, och undvika icke produktiva konflikter.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp med något av detta. Lycka till på din resa!

Tack till Mia Kolmodin för grafik.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Build the Right Product – Product Ownership Toolbox – Online
Target Group: Anyone interested in doing Agile product development with customer focus and fast feedback loops and getting the business value from it.
Start at any time!