Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Chefens nya roll: Facilitera & utveckla välfungerande team
Target Group: Chefer och ledare i organisationer med team eller grupper
Teachers: Jenny Persson, Mia Kolmodin
Nytt datum inom kort