DI HR – Nycklarna till en lyckad Agil transformation – Keynote med Mia Kolmodin

Written by

Ämnet för årets DI HR-konferens är människor och kultur med mycket Agilt fokus.

För att hantera den oväntade situationen har många företag nu snabbt tvingats att digitalisera många av sina arbetssätt, och kanske även att till viss del agilisera sig.

Vi ser ännu tydligare än tidigare hur viktigt det är att inte hålla fast vid långa detaljerade planer, utan att i stället snabbt ställa om och möjliggöra för medarbetare och korsfunktionella team att fatta snabba beslut baserat på nya insikter för att lösa komplexa problem på bästa möjliga sätt.

HR spelar en mycket viktig roll för att möjliggöra en Agil transformation med snabbare leveranser, mer fokus på löpande innovation, teamarbete och strategisk flexibilitet. Med en mer snabbrörlig teambaserad organisation gäller det för HR att bland annat sluta arbeta med långsamma årliga cykler, som HR-hjulet, och i stället leverera förbättringar oftare, att prototypa och bygga in ett lärande i arbetssätten för att förbättra medarbetarupplevelsen och minska ledtider, att hitta nya samarbetsformer och arbeta korsfunktionellt att ställa om från ett individbaserat synsätt till fokus på teamet.

Nycklarna till en lyckad agil transformation, 20 min föreläsning online

Mia går med hjälp av inslag från praktiska case igenom de största strukturella förändringarna som ledning och HR behöver göra för att skapa förutsättningar för en teambaserad och snabbrörlig organisation och möjliggöra en lyckad Agil transformation.

DI HR’s heldagskonferens 2020 direktsänds från Grand Hotel i Stockholm.

På grund av situationen med Corona så livesänds konferensen och Mias föreläsning digitalt. Som besökare kommer du också att ha möjlighet att möta oss på Dandy People digitalt, ställa frågor till Mia och våra andra Agila experter, samt ta del av vårt coaching och utbildningsmaterial kring Agil HR, ledarskap, Business Agility och Agil transformation.

Boka din biljett och se agendan här >

Shopping basket
Related Trainings
Ledarskapsutveckling för att stödja digitalisering – i Leaders Learners Café-format
Target Group: Chefer och ledare i alla typer av organisationer som vill möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.
Teachers: Jenny Persson, Mia Kolmodin
9 okt - Från fabrik till innovation
Our Trainings
Monotasking – Från prokrastinering till produktivitet – 1 dag På plats
Target Group: För alla kontors- och distansarbetare som vill lära sig lättanvända, intuitiva och effektiva tekniker för att få tillbaka makten över sin dag.
Teachers: Staffan Nöteberg
Stockholm 19 oktober