Kreativa och modiga ledare skapar strategiska organisationer

Written by

I företag idag finns problem med att de som ska leda inte leder speciellt strategiskt. Upplevelsen hos individen själv kan ofta vara att de leder strategiskt, men i själva verket leder de mer taktiskt. De leder inom sin egen avdelning där de har mandat och många gånger utan något större långsiktigt fokus. Varför individen ändå upplever att den leder strategiskt, beror sannolikt på att personen gör det den kan inom befintliga ramar.

I dagens situation är det absolut nödvändigt att leda strategiskt och långsiktigt. Ändå skapar vi rapporteringsvägar, strukturer och organisationskartor som gör att vi fortsätter leda enbart taktiskt och kortsiktigt. Att man inte leder tillräckligt strategiskt och långsiktigt lyfts ofta upp i företag som ett problem, men de som har mandat att förändra gör inte det eftersom det är svårt att göra själv. Det gör att folk håller sig i fållan, eftersom de vill agera “rätt”. Men ibland händer det att någon modig tar risken att ses som rebell, eftersom det ofta krävs att de går under radarn och är kreativa för att åstadkomma strategiska långsiktiga värdefulla resultat för organisationen i stort. Detta agerande är inte sanktionerat och inte heller politiskt “rätt” därför är också risken är stor att bli bestraffad.

Kreativitet krävs för att utvecklas

Idag behöver vi se på situationer, personer och lösningar på ett nytt sätt, många gånger utanför boxen och det invanda. Att tänka nytt och hela tiden utvecklas är helt avgörande för att företag ska kunna bibehålla sin relevans på marknaden, och det kan man bara göra genom att lyfta blicken och utveckla sin kreativitet för att hitta nya lösningar.

För att åstadkomma större strategiska resultat som ledare behöver du vara kreativ, kunna bilda allianser, leda utan mandat, sätta igång förändringsinitiativ under radarn och påvisa dem när de visat god effekt. För när resultaten är goda är det ingen som vill bromsa dem, eftersom ingen vill ses som icke innovativ. Därför godkänns att man fortsätter med det “nya”, det har ju bevisligen fungerat. Trots att detta kanske inte alls skulle ha fått ett godkännande innan start inom vanliga beslutsvägar. Är det inte intressant?

Utanför boxen, vad är det?

Vad kan “utanför boxen” innebära? En definition är att det inte är olagligt, inte skadligt, ingen dör – men det följer inte heller exakt de utlagda vägarna. Lite som att välja off-pist istället för den färdigpistade backen, eller välja en annan väg genom skogen än den tidigare upptrampade stigen.

Det skulle i de flesta företag innebära att det finns ett ganska stort handlingsutrymme. Ändå är det inte upplevelsen eller realiteten i de allra flesta fall. Använder man ovanstående definition som ram för vad man får och kan göra så riskerar man att ses som rebellisk, beroende på vilka personer man har runt sig. Trots det finns förväntningar på chefer att tänka större, hitta innovativa lösningar men när de väl görs brottas de ned av politik och ansvarsområden.

Vilka är de kreativa rebellerna?

De här “rebellerna” är ofta personer som inte bryr sig om att klättra i en karriärstege. De är ofta prestigelösa och behöver inte visa upp sig själva utan visar hellre det gemensamma resultatet. Att ses som rebellisk är inte alltid kul och belöningarna uteblir många gånger. Ofta missgynnas man i löneförhandlingar och tillsättning av högre tjänster för att man inte följer reglerna. Men med reglerna åstadkoms ju inte det som behövs.

Det är istället de traditionella expertledarna som premieras. De som håller sig innanför ramarna, förlitar sig på sin egen expertis istället för företagets samlade kompetens. De som leder taktiskt inom sin egen avdelning, fast man i en komplex och snabbt föränderlig värld har behov av moderna Catalyst ledare. Dvs de som kan leda utan mandat tvärfunktionellt, de som är kreativa och innovativa och drar nytta av den kompetens som finns i hela organisationen, inte bara sin egen.

Det som driver en katalyserande ledare är inre motivation. De leds av den inre kompassen och en vilja att åstadkomma något större. Och de förstår att de gör det genom att få andra att växa och samarbeta med andra. Och de är modiga. Tänk att vi ändå har katalyserande ledare ute i organisationer! Stort tack till er <3 Ni är ganska få och utmanas hela tiden i att orka fortsätta leda för samtiden och framtiden istället för ett tidigare paradigm. Tack för att ni orkar vara “rebeller” – trots att ni absolut inte borde ses så.

Hur ser framtiden ut?

När fler företagsledare och chefer över lag förstår vad som borde premieras, själva är mer prestigelösa och arbetar tillsammans, tar tag i hindrande strukturer – då tror jag att företag också kommer att ledas mer strategiskt. För då och där finns bättre förutsättningar. Kommer den tiden? Jag hoppas det – för företagens bästa. Vi ser vilka resultat ni åstadkommer!

Tack till Mia Kolmodin för illustrationer.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – Agilt ledarskap – 2 dagar På plats
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin, Jenny Persson
Nytt datum kommer inom kort