Internutbildning hos Lantmännen i Konverteringsoptimering och Digital Design

Written by

konverteringsoptimerin och hypoteser på lantmännen

I september höll jag en endagskurs hos Lantmännen i Konverteringsoptimering & Digital Design, som även inkluderade user research, användbarhet och effektstyrning och agil metodik. Den här dagen var starten på en serie utbildningar för Lantmännens centrala IT och marknad samt alla webbansvariga för respektive varumärke.

Tanken på en gemensam grundutbildning föddes i våras av Anette Lovas som är centralt ansvarig för alla Lantmännens 35 EPI-webbar.

I min roll som centralt IT ansvarig för alla EPI-webbar såg jag en möjlighet att bidra med en gemensam kompetensplattform i modern utfallsdriven webbutveckling för att ge alla möjlighet att inte bara förvalta respektive webb, utan också förbättra löpande på ett effektivt sätt. Vi behövde lära oss att använda rätt data som beslutsunderlag för att skapa användarnytta och driva affärsvärde även online. Mia var given som kurshållare för den första delen av utbildningarna med sin erfarenhet inom konverteringsoptimering och effektstyrning samt att hon de senaste åren har hållit många liknande utbildningar på Crisp.

Webbansvariga i våran organisation arbetar väldigt mycket ensamt ute i organisationen och har få gemensamma kontaktytor. Utbildning är också ett sätt att mötas och diskutera hur vi på Lantmännen ska arbeta med våran onlinenärvaro, hitta synergier och utnyttja varandras olika kompetenser. “

Planering

För att få en så bra internutbildning som möjligt träffades vi och planerade vilka delar som skulle vara med under kursen, vilka deltagare som skulle vara med och deras olika kompetenser samt vad förväntad outcome av dagen var. Allt för att det skulle passa deltagarna och organisationen på bästa sätt.

Genomförande

Under kursdagen fick deltagarna aktivt jobba i grupper med att analysera och ta fram hypoteser för förbättringar utifrån olika ramverk, samt gemensamt snabbt skissa på de nya lösningarna. Dom fick också en inblick i varför man inte alltid får det man specar, varför det är både snabbare och bättre att arbeta agilt i grupp även med kravställning. För att få bästa möjliga inlärning höll vi ett lagom tempo med blandad teori och praktik samt konkreta tips med tid för egen och gemensam reflektion och grupparbete samt utvärdering löpande.

Eftersom det allra mest grundläggande i att driva en lyckad webbplats är att man har konkreta mål för webbplatsen i sig, samt även för respektive sida fick deltagarna också en genomgång i hur man sätter effektmål utifrån affärsmål och användarnytta och se exempel på hur man kan göra user research för att ta reda på användarnas behov och kontext, samt hur detta kan appliceras för att förbättra en webbplats.

Vi avslutade dagen med att dom först fick skriva 3 saker var som dom ville förändra i sin vardag efter kursen för att använda sig av det dom hade lärt sig och tyckte var bra på kursen, sedan hade vi en genomgång av vilka AHA-upplevelser dom skulle ta med sig från den här dagen. Många tyckte att det var kul att ha fått nya konkreta verktyg som dom ville hem och använda på en gång, andra tyckte att det var skönt att ha fått nya mentala ramverk med ord på som alla visste vad det var nu, samt hur viktigt det var att faktiskt träffas och lära känna de andra med liknande roller på Lantmännen.

Kursen har bidragit till att höstens nya webbprojekt (som beställts av personer som deltagit på kursen)  kommer utgå ifrån definierade effektmål, målgrupper och konverteringsmål vilket inte varit fallet tidigare” säger Anette Lovas

Feedback från deltagarna

Kursdeltagare 1:

Jag tycker det var väldigt bra. Bra nivå och konkret. Verkade fungera för de flesta fast vi hade mycket olika kunskaper. Sätter en 8:a.

Kursdeltagare 2:

1.  Relevant ämne

2.  Rätt folk där

3. Bra utbildare

Kursdeltagare 3:

1. Relevant ämne

2. Bra övningar

3. Gemenskapen (att vi, marknad och IT, sågs tillsammans).

Kursdeltagare 4:

1.  Att kursen var så mycket roligare än jag trodde när jag såg namnet. Och kursledaren var mycket kompetent.

2. Att det varvades teori och praktik. 

3. Att det var mycket matnyttigt att ta med sig hem till webbarbetet

Kursdeltagare 5:

– Dyktig kursleder

– Benyttet eksempler for å illustrere kursets innehold

– Engasjerte go aktiverte deltakerne

De inplanerade utbildningarna för hösten 2014 på Lantmännen är “Konverteringsoptimering och Digital Design”, “Webbanalys i Google Analytics och andra verktyg” och “Redaktörsutbildning i EPI 7 med A/B-tester” där Metamatrix håller de övriga två utbildningarna.

En stor vinst i att ha den här typen av kurs internt är precis som Anette nämner att  man får en gemensam kunskapsplattform med gemensam förståelse och ett gemensamt nytt språk som hjälper dom att vidareutveckla sitt arbetssätt, samt självklart att det är bra att träffas och lära känna varandra i organisationen vilket man inte får på samma sätt på en öppen utbildning på stan.

Vill du också boka en internkurs?

Hör av dig du också om du är intresserad av att jag kommer till er och håller internutbildning, mia.kolmodin (snabel a) crisp.se, eller om du vill kontakta Anette Lovas för referens.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
The Agile Leadership in a Nutshell Training & Toolbox – Online
Target Group: Executives, Managers, Employees, Associates. In "old" and large companies as well as smaller companies and "start-ups". Organizations as well as individuals.
Teachers: Björn Sandberg
Start at any time!