Lean UX i Agila Team – Sluta bygg snabbt, bygg rätt och snabbt.

Written by

På grund av att många försöker få med “allt” I en IT-upphandling, är det endast 40% av det som byggs som gör nytta i digitala tjänster och produkter. Lean UX hjälper oss att bara bygga de 40% i stället för allt.

Att arbeta med Lean UX är ett bra sätt att kunna identifiera vad vi behöver bygga, och prioritera rätt löpande. Men hur funkar det egentligen med Lean UX och Agila team?

Mina nästa kurser inom ämnet under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/product-discovery-med-lean-ux

Jeff Gothelfs kurs för managers i Lean UX som kommer under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/lean-ux-in-the-enterprise

Upphandling med Lean UX och Agila kontrakt för upphandling med minskad waste: https://crisp.se/kurser/kurstyper/certifierad-agil-bestallare

Vill du att jag kommer och föreläser på ditt företag, eller hos din kund? Hör av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping basket
Our Trainings
Systems Coaching and Thinking (ICP-SYS) – 3 Days On Site
Target Group: Agile Team Coaches, Enterprise Coaches, Managers, Leadership, Scrum Masters and anyone who wants to learn about Systems Coaching.
Teachers: John Inge Hervik
Stockholm 7 - 9 June 2023