Inre motivation i ett nötskal – Gratis poster

Written by

Motivation är ett begrepp som många gånger är missförstått då det är lätt att blanda ihop inre och yttre motivation. Med den här postern vill vi förklarar det viktigaste du behöver veta om motivation så att fler kan ha bra dialoger med varandra kring vad inre motivation handlar om. 

Läs mer om alla posterns olika delar här nedan, och ladda ner och använda postern gratis i PDF-format.

Ladda ner Motivation i ett nötskal gratis (PDF) >

Vad är motivation och forskning om motivation

När vi tänker på motivation associeras det oftast med det som kallas för yttre motivation, dvs. det vi brukar sammanfatta med morot och piska. I en organisation brukar det översättas till bonusar, förmåner eller titlar. Inre motivation handlar mer om det lustfyllda, det vi får energi av och det som håller oss motiverade över tid. Engagemang handlar mer om inställning och beteende, det har inget med inre motivation att göra.

Yttre motivation är ofta lön, bonus, förmåner och kanske titlar, och forskning visar att det inte är ett hållbart sätt. Inre motivation leder till bättre prestation vid all typ av beslutsfattning, speciellt i en komplexa frågor. Yttre motivation minskar den psykologiska tryggheten, vilket leder till sämre förmåga att innovera. En annan viktig slutsats är att inre och yttre motivation inte är positivt kopplade till varandra. Tvärtom rapporterar tre studier ett negativt samband; när den yttre motivationen är hög är den inre motivationen låg. Därför är det viktigt att fokuserar på den inre motivationen då det ger mest effekt.


MyNeeds har vidareutvecklat Self Determination Theory (SDT) tre psykologiska behov till att bli sex psykologiska behov. SDT har sedan 80-talet varit den mest etablerade motivationsforskningen i världen och är än idag aktuell. MyNeeds forskning har pågått sedan 2011 och har tillämpats inom näringslivet sedan dess. Förutom att titta på den individuella motivationen har MyNeeds även kartlagt vad det betyder för grupper och organisationer utifrån komplex systemteori.

Vårt varför 

Vi människor är komplexa och därför har vi många lager som påverkar oss, oftast har vi fokuserat på det yttre lagret – Vad vi ser. Det är vår personlighet, identitet och exempelvis vissa typer av beteenden. Under detta lager kommer vi i kontakt med vårt Hur – hur vi är präglade utifrån arv och miljö och våra värderingar. I den innersta kärnan där finns vårt Varför, det som är motorn till våra beslut – vår inre motivation. Så dessa lager samspelar och gör det svårt för oss att kunna sortera ut vad som tillhör vad. Vi kan ha samma varför men olika hur, därför kan det bli svårt att utläsa vad som är personlighet och vad som är motivation. Vår poster syftar till att hjälpa dig att snabbt förstå hur du kan förstå skillnaden och vad inre motivation handlar om.

Livets berg-och-dalbana

Forskningen visar att av de sex psykologiska behoven har vi två som påverkar vår inre motivation mer än de andra. Vi har inslag av alla behov, men det är våra toppbehov som påverkar oss allra mest. Vi har dessa behov hela livet men kan ha olika strategier för att uppfylla dem på. Det intressanta med dessa behov är att de avslöjar sig varje gång vi blir triggad i våra toppar och dalar. När vi är triggade negativt så är det ofta ett tecken på att våra primära behov inte är mötta, och när de är triggade positivt så beror det på att de är tillgodosedda. Detta är något som påverkar hela ditt liv, så var beredd på en spännande upptäcktsresa i livets berg-och-dalbana.

Att förstå sig själv och andra

Carlo och Sara, i exemplet nedan, har båda ett gemensamt toppbehov i Variation. Det betyder att de bland annat motiveras av att testa nya saker och få nya upplevelser, men Carlos mycket lägre nivå gör att hans behov “hörs” med lägre volym. För honom räcker det att ta en ny väg till jobbet medan Sara behöver mer – i det här fallet hoppa fallskärm. Det skulle nog inte Carlo föredra, trots att de har samma toppbehov. För honom är det de små sakerna i livet som tillfredsställer. Som du ser så påverkar graderna och samspelet mellan våra behov även hur det uttrycker sig.

Olika behov – olika perspektiv

Konsten är att inte anta att din sanning är någon annans sanning då vi kan tolka samma ord eller händelse på olika sätt. Ett exempel på det är pengar, som du ser på bilden nedan. Det handlar snarare om vad vi prioriterar att spendera våra pengar på.

Hur kan vi uppfylla behoven i vardagen?

När vi är medvetna om vilka tankstationer vi har, dvs. våra toppbehov, så kan vi också ta ansvar för att vår inre motivation aktiveras oftare. Det går att förvandla tråkiga uppgifter till motiverande genom att tillsätta dina ingredienser av behov i ditt narrativ. Exempelvis, har du behovet av samhörighet så kommer du få mer motivation om du får bolla en uppgift med en kollega, eller om du har utveckling som behov så kan det bli motiverande att tidsätta uppgiften.

Eller i exemplet med en person som har samhörighet som ett av sina topp två behov kan t.ex må dålig om hen har ett arbete som innebär enbart individuellt arbete. Lever personen dessutom själv så ökar risken ännu mer. Att byta till ett jobb där man jobbar tillsammans kommer i stället att hjälpa till att uppfylla behovet.

Grupptänkande

Grupptänkande uppstår när grupper inte kan se alla perspektiv. Om de olika behoven finns representerade (som top 2) så minskar risken för grupptänkande avsevärt. Detta är extra viktigt i grupper och team med stort ansvar.

Alla har superkrafter som bidrar till helheten och det gäller att ta vara på dem. När vi inkluderar fler perspektiv av behov minskas även risken för grupptänkande. Grupptänkande är något som är väldigt destruktivt och hämmande för bolaget utveckling. Det finns hög risk att vi riskerar det om vi enbart rekryterar olika personligheter, vi kan nämligen ha samma behov men helt olika personligheter. På bilden ser du de faktorer som kännetecknar grupptänkande.

Mångfald på riktigt

Det är lättare att bygga välfungerande team om så många som möjligt av de psykologiska behoven finns representerade. Mångfald får vi genom att se till att skapa grupper och team där vi har personer som ser saker ur olika perspektiv, och tänker olika. När vi då fattar beslut ihop får vi mångfald på riktigt.

Ladda ner postern Motivation i ett nötskal gratis (PDF) >

Webinar med presentation av postern och dess innehåll

Personlig analys, återkoppling och utbildning i MyNeeds

Om du är intresserad av att förstå dina egna psykologiska behov, ditt team samt organisation, genom MyNeeds så har vi på Dandy People utbildade experter som kan hjälpa dig och din organisation att använda detta som privatperson med professionell återkoppling på din profil, eller i organisationen för att stötta både individen, teamen och organisationen som helhet. Kontakta oss gärna för en dialog på info@dandypeople.com.

Vi erbjuder också utbildning inom MyNeeds i 3 olika nivåer som du kan läsa mer om och anmäla dig till här >

Nu finns det även en endagars workshop där du kan lära dig mer om inre motivation, förstå dina egna behov och hur du kan påverka din vardag och hur du får gruppen att fungera. Läs mer om MyNeeds workshop här >

Du som vill kan även själv göra din MyNeeds motivationsanalys för 99 kr för att se dina top två behov.
Jag vill se min motivation nu >

  1. Välj alternativet till vänster, 99 kr
  2. Skapar sen ditt konto.
  3. Sen får ni ett mail med en länk som leder till testet
  4. Gör testet på 10 min
  5. Du får svaret på dina top 2 behov samt en beskrivning av dom
  6. Om du vill kan du även be oss om att få se hela din profil, med alla 6 behov och få en personlig återkoppling på din analys. Kontakta oss på info@dandypeople.com för mer info.

Free to download, use and share

The posters are published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Here you find all the other Free Agile in a Nutshell-posters in the series that is now translated to 14 languages and downloaded over 80.000 times worldwide.

Shopping basket
Related Trainings
Att leda på nästa nivå i en komplex tillvaro – 1 dag, online
Target Group: Det här är kursen för dig som redan är en erfaren ledare, har gått alla ledarskapskurser och vill ta nästa steg för att lyfta ditt ledarskap ytterligare. 
Teachers: Desirée Rova, Jenny Persson
14 oktober, Online
Our Trainings
Foundation Training in design and facilitating workshops with the LEGO® SERIOUS PLAY® methodology – 4 Days On site
Target Group: Professional consultants and facilitators, Company trainers In-house learning and development specialists, Educators HR staff, Team leaders who want to use it as part of their leadership practice
Teachers: Jens Rottbøll
New date coming soon