Written by

Ofta när jag kommer in som agil coach för att stödja i en agil transformation har organisationen så fullt upp med det dagliga arbetet att man knappt mäktar med att tänka förändring. Förhoppningen är att den agila coachen gör förändringen åt organisationen, men om så skulle vara fallet så försvinner ju också förändringen när den agila coachen försvinner. Ett annat sätt att jobba är att göra förändringen i befintliga roller. Under åren  som jag jobbade med agila transformationer som anställd, hade jag en chefsroll som plattform för förändringsarbetet. Jag experimenterade med nya former, utmanade mina kollegor, coachade mina team och utbildade både mig själv och organisationerna i det agila mindsetet. Samtidigt skedde förändringen. 

-Management teamet som tog sig från att jobba med sina egna agendor till gemensam tavla med backlogg, retrospektiv och självorganisering utan avdelningschef.

-De individuella utvecklingssamtalen, som efter ett antal iterationer skedde gemensamt i teamen med respekt för både teamets uppgift och individens utveckling.

-Organisationens gemensamma dag i varje sprint där alla la tid på lärande och utveckling, antingen genom att lära sig själv eller lära ut till andra.

Att engagera mig som interimschef innebär alltså att jag tar på mig samma operativa arbetsuppgifter som ordinarie chef skulle ha haft. När jag satt mig in i det dagliga, ser jag snabbt var det skaver och vilka experiment som skull kunna provas för att ta ett steg i utvecklingen mot en mer agil organisation. Jag är då med och tar ansvar för de möjligheter till lärande experimentet medför och gemensamt tar vi sedan även nästa steg. Så småningom när transformationen har stabiliserats och förändring har blivit en del av den dagliga rytmen är det också dags för mig att kliva av interimstjänsten. När det tillfället blir kommer att visa sig, kanske faller det sig naturligt att ha en chefstjänst mindre då. 🙂

Written by

2009, when Lehman Brothers went into bankruptcy, Scania was one of the affected companies. Instead of firing people, the company together with the employees decided to pay 90% of the salary, have a working week of 4 days and 60% of the time in production was spent on education. That gave Scania a stronger position when the recession was over. The employees were more loyal than ever, better educated and ready to ramp up long before the competitors that needed to spend time and money on recruitment and onboarding. 

 At that time, this was an unexpected solution. Today, when hotels and restaurants are empty due to the Corona outbreak, the state is offering a similar solution to restaurants and hotels. The employer will give a short-time layoff to the employees to hopefully be ready to get back to employment when the situation has changed.  

In agile we assume that the reality will change. Methods, principles, the whole mindset is built for an unpredictable future. So let´s use the possibility we have now when we are exposed to so much uncertainty. We can learn more about how we can take new steps of experiment, evaluate, learn, adapt and find a new hypothesis to experiment around. We do already have good examples, stores are offering home-deliveries and companies are redirecting their manufacturing to produce healthcare. Absolut Vodka will produce ethanol for hand sanitizer and flight crew are educated in healthcare. This will give us new experiences and learnings, and give us a better position towards our competitors after the recession period is over. 

(more…)
Shopping basket
Our Trainings
Certifierad Agil Beställare – Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt – 2 kursdagar
Target Group: Linjechef, verksamhetsansvarig, upphandlare, jurist, leverantör eller upphandlingskonsult
Teachers: Mia Kolmodin, Mattias Skarin