Written by

När vi som agila coacher blir tillfrågade om hur vi jobbar, blir det lätt en berättelse om vad vi gör på dagarna. Då blir det fokus på aktiviteter och metoder, men det är ju inte kärnan av det vi vill uppnå. Sedan pratar vi om det agila mindsetet och dess principer, men det blir inte så begripligt det heller. För hur jobbar vi egentligen? Så nu när vi, Bodil och Cecilia,  jobbat tillsammans i nästan ett år så satte vi oss ner för att beskriva hur och varför vi egentligen gör som vi gör. Vi hoppas det kan inspirera er! 

Bild 1: Önskat läge

Vårt önskade läge, bild 1, utgår från att lyssnaren ska få den bästa upplevelsen. Syftet med teknik- och utvecklingsverksamheten är att ta fram bästa möjliga produkter för lyssnare och användare. Det är teamen som gör arbetet. Vi vill därför ge varje team de bästa förutsättningarna och sätter dem i centrum. Scrum master och produktägare finns där för att stödja teamen och bevaka deras och produktens gemensamma intressen.

Eftersom det är flera och komplexa produkter i en föränderlig värld räcker det inte med ett team utan det behövs många team som också kommer ha beroenden till varandra. Så långt som möjligt ska de vara självgående och kunna arbeta oberoende av varandra. Oftast  behöver vi acceptera vissa beroenden som inte går att komma undan. 

Som en bas och stöd, har vi ledningen. Ledningen skapar förutsättningar för teamen så att de kan koncentrera sig på produkterna, dess utveckling och kontakten mot användare. 

Ledningen identifierar och tydliggör det långsiktiga perspektivet i form av mål, vision och strategi. Det skapar tydlighet och lugn i prioriteringar och kontinuerliga förändringar som behöver göras. Ledningen ansvarar även för att vi håller oss till lagar och förordningar samt har arbetsgivaransvar och ekonomiska ansvaret. I ett önskat läge är det här frågor som kontinuerligt justeras och kommuniceras för att skapa förutsägbarhet i organisationen och därmed inte påverkar teamens kapacitet nämnvärt.

Det här är optimerat utifrån att teamen skall få de bästa förutsättningarna för att kunna koncentrera sig på att utveckla de bästa produkterna för användarna. 

(more…)
Written by

We have just finished reading “Humankind” By Rutger Bregman in our Book Club so now we have decided to continue down the sociology path for a bit since every member in the Book Club really enjoyed Humankind.

So the new book in the Dandy Book Club will be “Dare to Lead” by Bréne Brown

Dare to Lead is also a very important book in the times we are in now, where we need to lead ourselves in a complex and ever-changing world. Where we don´t know what tomorrow will bring.
The book will challenge us to lean into courage, put ourselves out there in the leadership role and be brave. Leadership isn’t about a role or a title, it’s about caring for yourself and your colleagues so anyone can lead and be a leader.

So far the Book Club has been there for us to read, reflect and learn from the books we have been reading. But this book inspires me to take a step further, to actually use the Book Club to do differently. I can do something different by using the Book Club for the purpose of trying something new for each week, inspired by the book. Maybe that will lead others to do the same. If you are one of those, or if you are just curious about how the Book Club works, please join us. We start by reading the prologue and the first chat about April 12, 4 pm CET.  Join the Slack Channel here!

Written by

So, it is time for a new book in the Dandy Book Club and the next book up is “Humankind: A Hopeful History” by Rutger Bregman.

Books we have read until now

We have just finished reading the current book, “Humanocracy”, and as usual we face the nice task of choosing the next one. So how do we actually select which books to read and discuss, and why have we chosen this next one you might ask?

(more…)
Written by

I have worked with many leaders in several different organizations over the years, and have come to learn that often times leaders struggle with finding out which role to play in an Agile organization.

Old school leadership was a lot about managing people to fit into your old way of doing things in your organization. A more modern (and Agile!) approach to leadership is to unleash the power that resides in your organization, by focusing your leadership skills on building structures and systems that enable the people’s skills to deliver high value at the right time. Here I have collected some of my learnings that I hope can help you on your journey.

(more…)
Written by

Each week we meet to discuss a book. We meet for 45 minutes to focus on a chapter. No strict agenda. Those times I didn’t manage to read the chapter, I can listen to those that did that and learn a lot anyway. Sometimes someone brings up a challenge, and then we end up discussing that as well to help each other. 

It is nice to have a very casual conversation with other people. We don’t have the same employer, we don’t have the same office, role, or work situation. But we share the same interest in supporting organizations into a mind-shift change. A change where people and teams will have more space to use their skills and creativity to make great things happen. Great things for both companies, society, and the planet that we so urgently need.

To make this change we need to be stronger. Not individually, but together. This strength is within the network, based on connections, relations and the inspiration we get from each other.

The book club is one way to strengthen this network, and I feel a bit richer, wiser, and stronger after each week.

Beginning November we are to start with our fifth book in the Dandy Book Club. This time we will read and discuss “Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People inside them” by Gary Hamel and Michele Zanini. https://www.humanocracy.com/  We will start by reading the preface.

Would you like to join us?! Please do by joining our slack-workspace and join the channel “#BookClub” There you will get the Zoom-link to join and all information about time and date. coffeecoaching.slack.com

Written by

Earlier this spring we got a fun request: to start an Agile Book Club. Such a privilege to be contacted by a competent and passionate agile frontrunner who wants to use the Dandy People Network!

This spring we started an open Slack work space that we named “Coffee Coaching”, to fill the social gap Corona made. We wanted to create a space where we could meet each other as if we were “by the Coffee machine”, offering a space for a small chat with anyone about anything.

But we wanted to see how this could be used for more. Perhaps for an Agile Book club? And it turned out to be so easy! We simply used this space like in the old times, by putting a piece of paper on the Coffee machine, inviting people to join our new slack channel “Agile Book Club”. And the Agile Book Club was born!

(more…)
Written by

Ofta när jag kommer in som agil coach för att stödja i en agil transformation har organisationen så fullt upp med det dagliga arbetet att man knappt mäktar med att tänka förändring. Förhoppningen är att den agila coachen gör förändringen åt organisationen, men om så skulle vara fallet så försvinner ju också förändringen när den agila coachen försvinner. Ett annat sätt att jobba är att göra förändringen i befintliga roller. Under åren som jag jobbade med agila transformationer som anställd, hade jag en chefsroll som plattform för förändringsarbetet. Jag experimenterade med nya former, utmanade mina kollegor, coachade mina team och utbildade både mig själv och organisationerna i det agila förhållningssättet. Samtidigt skedde förändringen. 

Några nyckelfaktorer som gjorde att vi lyckades

-Management teamet som tog sig från att jobba med sina egna agendor till gemensam tavla med backlogg, retrospektiv och självorganisering utan avdelningschef. Magin började hända när alla tog in sitt individuella arbeta på den gemensamma tavlan.

-De individuella utvecklingssamtalen, som efter ett antal iterationer skedde gemensamt i teamen med respekt för både teamets uppgift och individens utveckling. Att koppla individens motivation till teamets syfte gjorde att vi kunde hitta kompetensutvecklande arbetssätt i teamen.

-Den individuellt styrda ledningen (performance management) med individuella mål och uppdrag som i stället övergick till mål för teamen, både utvecklingsteam och ledningsteam, och gemensamt ansvar för uppgiften.

-Organisationens gemensamma dag för lärande i varje sprint där alla la tid på lärande och utveckling, antingen genom att lära sig själv eller lära ut till andra. Vi hade som mål att lägga en halv dag varje vecka på lärande vilket gjorde att vi kunde ta oss framåt fortare tillsammans.

Inget av detta var lätt, det krävdes mod av oss som chefer att testa att leda på ett nytt sätt genom att ständigt justera det befintliga systemet, att centrera oss och arbeta med det mellanmänskliga för att växa individer och relationer mellan individer och lära oss att experimentera och värdera lärandet högre än det kortsiktiga resultatet.

Att engagera mig som interimschef innebär alltså att jag tar på mig samma operativa arbetsuppgifter som ordinarie chef skulle ha haft. När jag satt mig in i det dagliga, ser jag snabbt var det skaver och vilka experiment som skulle kunna provas för att ta ett steg i utvecklingen mot en mer agil organisation. Jag är då med och tar ansvar för de möjligheter till lärande experimentet medför och gemensamt tar vi sedan även nästa steg. Så småningom när transformationen har stabiliserats och förändring har blivit en del av den dagliga rytmen är det också dags för mig att kliva av interimstjänsten. När det tillfället blir kommer att visa sig, kanske faller det sig naturligt att ha en chefstjänst mindre då. 🙂

Written by

2009, when Lehman Brothers went into bankruptcy, Scania was one of the affected companies. Instead of firing people, the company together with the employees decided to pay 90% of the salary, have a working week of 4 days and 60% of the time in production was spent on education. That gave Scania a stronger position when the recession was over. The employees were more loyal than ever, better educated and ready to ramp up long before the competitors that needed to spend time and money on recruitment and onboarding. 

 At that time, this was an unexpected solution. Today, when hotels and restaurants are empty due to the Corona outbreak, the state is offering a similar solution to restaurants and hotels. The employer will give a short-time layoff to the employees to hopefully be ready to get back to employment when the situation has changed.  

In agile we assume that the reality will change. Methods, principles, the whole mindset is built for an unpredictable future. So let´s use the possibility we have now when we are exposed to so much uncertainty. We can learn more about how we can take new steps of experiment, evaluate, learn, adapt and find a new hypothesis to experiment around. We do already have good examples, stores are offering home-deliveries and companies are redirecting their manufacturing to produce healthcare. Absolut Vodka will produce ethanol for hand sanitizer and flight crew are educated in healthcare. This will give us new experiences and learnings, and give us a better position towards our competitors after the recession period is over. 

(more…)
Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Product in Practice at Dandy People – Slicing for Value
Target Group: Product Managers, Product Owners, Tech Leads, or those who want a fresh take on value 🤩
Teachers: Rachael Gibb, Kari Kelly
Nytt datum inom kort