Undrar du om man kan upphandla Agilt inom LOU? Här har du svaret på under 3 minuter (video)

Written by

Den Agila upphandlingskonferensen Lyckade upphandlingar
Den 21a februari höll vi vår andra konferens, “Lyckade upphandlingar” för att sprida ljus över hur vi kan upphandla Agil utveckling även inom LOU. Förra våren anordnade vi (agilakontrakt.se) en konferens i Köpenhamn och nu var vi i Stockholm. Vi blev ganska precis 50 taggade personer, både jurister, kunder i offentlig sektor, folk från upphandlingsmyndigheten (yes!), leverantörer och konsulter som hade samlats för att bli inspirerade, dela med sig och ta del av erfarenheter och kunskap kring Agil upphandling.

Först vill jag bara säga att anledningen till att jag engagerar mig i den här frågan inte alls är att jag kan upphandling – eller LOU, men däremot har jag lång erfarenhet av hur man med Lean UX och Agil metodik skapar digitala tjänster och produkter som löser riktiga problem, och det är den möjligheten jag vill skapa – speciellt när det gäller stora komplexa lösningar där det verkar omöjligt för många i dag att göra rätt. Jag ser år ut och år in alldeles för många upphandlingar göras i dag i Sverige där man inte ger projektet eller programmet den möjligheten, möjligheten att hitta och förstå vad de verkliga behoven och problemen är och tillsammans lösa dom. Jag har själv blivit drabbad av den typen av projekt, även lyckats vända ett par av dom till att faktiskt få arbeta Agilt och leverera värde. Men det är frustrerande, väldigt frustrerande, och väldigt, väldigt kostsamt och onödigt.

För du måste ju göra en upphandling baserad på effektmål och behov för att kunna leverera Agilt, alltså leverera prototyper först och sedan i mindre delar, för att minimera både verksamhets – och tekniska risker genom att justera lösningen allt efter som du lär dig. Tyvärr verkar det vara just den insikten som saknas hos många som sysslar med upphandling i dag, där tron kanske är att det “Agila” är något man gör sen i leveransen. Det är kanske inte så konstigt om den insikten inte finns hos de som aldrig har varit involverade själva i att effektivt bygga och utveckla fungerande digitala produkter, men den gör tyvärr att det alldeles för ofta blir helt fel hur välment upphandlingen än må vara.

Därför hoppas jag att det nu är många som ser och delar den här korta filmen (2:48 min) med talarnas key take aways från konferensen, och förstår att det inte alls finns några motsättningar mellan LOU och att upphandla Agila leveranser som löser riktiga problem (även om vi inte vet vilka problemen eller lösningarna är från början). Jag hoppas att ni känner er modiga, inspirerade och nyfikna på att förändra hur upphandling görs hos er.

Här får du nämligen höra den kända Juristen från offentliga sammanhang Björn Bergström från Ramberg Law säga att det går, du får även höra den kända Juristen från Agila sammanhang Nicolai Dragsted från Bird & Bird säga att det går. Du får också höra leverantörer och kunder i offentlig verksamhet berätta hur dom har lyckats att leverera värdefulla lösningar tack vare att dom har vågat stå upp för att dom bryr sig om att lösa problemet, att det viktigaste är att sätta ett tydligt mål, att det är engagemanget som är viktigt, att det värdefullaste var att dom hade förtroende för varandra och lyssnade och att dom aldrig mer kommer att acceptera att bli överkörda av en chefsjurist som säger att det inte går. Dom vet bättre. Jag vet bättre, och snart hoppas jag att även fler delar den insikten och att vi tillsammans gör något bättre möjligt.

Rättelse: Rikne Halland i filmen, ska vara Rikke Halland.

Läs mer om Agil upphandling och Agila kontrakt på http://agilakontrakt.se/

Shopping basket
Related Trainings
Certifierad Agil Beställare – Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt – 2 dagar på plats
Target Group: Linjechef, verksamhetsansvarig, upphandlare, jurist, leverantör eller upphandlingskonsult
Teachers: Mia Kolmodin, Mattias Skarin
10 - 11 oktober, Stockolm
Our Trainings
Mastering Workshop Facilitation – 2 days
Target Group: People facilitating and leading meetings & workshops
Teachers: Jimmy Janlén – Agile with Jimmy