Agilpodden på Agilakontrakts konferens

Written by

I podden får du först höra Viktoria Sundberg från Kommittén för Ålands Digitalisering . Viktoria berättar om hur de har arbetat med digitaliseringen av Åland genom att samla in “gnäll” i en app, från invånarna på det som var sämst på Åland. Sedan höll man en tävling där man fick in förslag på lösningar och därefter skrev man ett Agilt kontrakt med de som hade bäst lösningsförslag. Lösningen de valde släptes precis efter konferensen och handlade om att förbättra Ålänningarnas dubbeltaxering.Ålands Digitalisering - Viktoria Sundberg

De intervjuar också Maya Jernström och Klas Ljungkvist från SBAB som berättar om hur de genom en Agil upphandling har kunnat utföra byte av bankens gamla legacysystem med Agila arbetssätt.

Maria Izzo berättar om hur iZettle genom att använda Agila kontrakt gick från ide till att förbättra sin affär med använda Salesforce globalt på 6 månader.

Vår egen Mia Kolmodin, som är en av arrangörerna av konferensen berättar om arbetet med att sprida goda exempel kring agil upphandling genom agilakontrakt.se och den här konferensen.

Jonas Söderström som har skrivit boken: Jävla skitsystem!, och var en av besökarna på konferensen blir även han intervjuad 🙂

agilpodden på agolakontrakts konferens 2018Agilpodden var med på Agilakontrakts konferens “Agile procurement for Business Agility i Stockholm, oktober 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping basket
Our Trainings
Agil HR – Certifiering – 2 dagar På plats
Target Group: Alla som arbetar med HR och personalfrågor - HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer, konsultchefer.
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Stockholm 25 - 26 Januari