Written by

Many of our decisions, conclusions and actions in a team come about after a good meeting. But what is a ‘good meeting’? How do we make them productive, informative and how do we engage all invited in order to close it with the expected results. Meetings do come in many different shapes and forms, quick stand-ups, day or two long workshops, planning, retrospective the list goes on.

How do you engage people in effective collaboration? Should you entertain them? When you walk in loaded with your beautiful agenda, prepared meticulously ahead of the meeting, to find yourself demotivated by yawns of few attendees. And you, dear meeting goer, ever find yourself spending meetings daydreaming? Not feeling like your voice is heard? Already planning not to show up on the follow up meeting? Daydreaming? Sleeping?
(more…)

Written by

Att hålla workshops inom användarcentrerad produktutveckling – User Experience är något jag brinner för och gärna gör ute på konsultuppdrag,  kurser och hos kunder som jag coachar.

Genom att arbeta gemensamt, visuellt och iterativt i workshops med rätt metoder och bra ledning kan man få fram fantastiska resultat. Man lär sig av varandra och får in många bra idéer på kort tid och har möjlighet att utvärdera olika förslag utan att tid spills och artefakter utvecklas som inte ger eftertraktade effekter.

Här är en liten plansch med lite tips från mig till dig som vill hålla workshops – inom vad som helst egentligen. Generella tips för att få en bra struktur, bra resultat, glada kollegor eller kunder – och feedback för att bli ännu bättre. Planschen fanns med i materialet för kursen Digital Design och User Experience i veckan som var i Stockholm.

Här är workshoptips som nedladdningsbar PDF

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Creative Friday’s hos Dandy People – Facilitera för kreativitet
Target Group: För dig som vill hålla kreativa, roliga, energirika workshops, möten och konferenser.
Teachers: Mia Kolmodin, Jimmy Janlén – Agile with Jimmy
Stockholm 17/11, 13.30 - 16.30