5 Agila trender som håller på att förändra UX-rollen (igen)

Written by

Det Agila arbetssättet och kraven på snabba leveranser håller på att förändra UX-rollen till att bli produktdesigner, UX-coacher, dom som vågar säga “vi vet inte – ännu”, organisationsdesigners och dom som faktiskt fokusera på det som skapar en bra användarupplevelse. Läsa hela om du vill veta varför…

  1. Användarnytta har blivit ett krav och “affären” har vaknat till liv

Vi vet att användarna vill ha mer än bara snygga och lättanvända gränssnitt som hjälper en att göra det man vill, i dag är det något man kräver och förväntar sig. Det nya är att företagen kräver att produkten också skapar affärs- eller verksamhetsnytta – och förstår att det måste hänga ihop. Att bara bygga antingen lösningar som användarna vill ha räcker inte, det räcker inte heller att vi bygger det affären beställer. Det gör att UXare inte bara behöver förstå sig på användarnas behov och situation, vi behöver också förstå oss på affären och verksamheten och bli balanskonstnärer där emellan för att hjälpa till att innovera på riktigt och skapa nyttiga, användarvänliga OCH affärsmässigt smarta produkter.
-> Därför behöver User Experience Designer blir Produktdesigners.

  1. Alla blir team-medlemmar och mini-UXare

I de nya Agila korsfunktionella teamen där den kompetensen och infrastrukturen finns som behövs för att leverera en produkt end 2 end (även kallat Lean Team). Där jobbar man tillsammans på riktigt och löser gemensamma problem och inte bara sitter bredvid varandra och lämnar över i ett “mini-waterfall”. Man slänger också titlarna och blir kort och gott team-medlem med ett antal kompetenser. I stället för att bara göra det man är expert på så kan alla vara involverade i att tillexempel ta reda på vad användarnas behov är, vilket problem man ska lösa för att skapa affärsnytta, och testa om lösningen är användbar. Inte bara UXaren.
-> Därför behöver UXarna bli UX-coacher.

  1. UXarna hoppar ner från pedistalen och kavlar upp ärmarna på riktigt

Man börjar så smått att inse att fantastisk user research och flashiga prototyper som görs långt i förväg av några superhjälte-UXare, eller designbyråer, som sedan försvinner efter att dom har demat för ledningen som säger “vi älskade den”, inte kommer att leda till att man vinner racet mot konkurrenten. UXaren som tidigare bara var med “i början av projektet” får i stället vara med i teamet och bygga saker utan att i förväg exakt veta för vem eller hur lösningen ska se ut. Vi vågar säga rakt ut att vi inte vet vad problemet eller lösningen är, och arbetar hypotesdrivet med experiment för att i stället lära oss längs vägen.
-> Därför behöver UXare bli dom som vågar säga “vi vet inte – ännu”.

  1. Vi bygger organisationer utifrån kundnytta i stället för utifrån system

I takt med företagen inser värdet i att organisera sig efter kundnytta i stället för utifrån system så kommer fler och fler UXare att få rollen som organisationsdesigners. Våra färdigheter i Design Thinking gör att vi kan processen för att designa vad som helst för vem som helst. Genom att identifiera kundresan och bygga team utifrån den och som kan leverera end 2 end så bygger vi äntligen ihop produktutvecklingsprocessens två delar, Discovery och Delivery, på ett naturligt sätt och vi kan därigenom se till att den user research som görs kan göras i teamen och man behöver inte i förväg bestämma exakt vad backlogen ska innehålla, bara vilka missions eller KPIer teamen ska jobba emot. Affär och användarnytta vävs äntligen samman med de tekniska förutsättningarna och allt blir frid och fröjd i produktutvecklingsland 🙂
-> Därför behöver UXare blir organisationsdesigners.

  1. “Agile is a bitch” – byts ut mot “Yes, äntligen!”

Eftersom vi måste leverera fortare och minska ledtider börjar fler och fler att jobba Agilt på riktigt. Det gör att de Agila korsfunktionella teamen behöver UX och designkompetens konstant för att kunna bygga och leverera produkten. För att klara det börjar man använda designramverk i större utsträckning. Designramverken gör att juniora UXare eller till och med utvecklare kan designa lika bra gränssnitt som seniora UXare. Nu kan fler göra delar av UX-jobbet, och UXare kan i större grad bidra med allt annat som också ofta ingår i UX-rollen men som inte syns eller begärs lika mycket, så som kanske till exempel intervjuteknik,  kundresor, paper prototyping, informationsdesign, workshop facilitering, färg och typsnittslära, psykologi, sätta effektmål och KPIer för affär- och kundnytta eller något annat som vi tycker är kul och som behövs för en bra användarupplevelse på riktigt 🙂
-> Därför kan fler UXare fokusera på det som faktiskt skapar en bra användarupplevelse.

Håller du med, eller ser du det på ett annat sätt? Kommentera gärna 🙂

Kanske pratar jag om det här i ett blixttal på UX open om det råkar blir utvalt. Annars kanske på en frukostföreläsning hos oss på Dandy People under hösten, eller hos dig på din arbetsplats. Hoppas att du är intresserad av att komma oavsett plats. Vi ses!

Shopping basket
Related Trainings
Build the Right Product – Product Ownership Training – 2 Days On Site
Target Group: Agile coaches, Product Managers, Product Owners, Business developers, Architects and developers, User- and Customer Experience (UX/CX) (User Researcher, Interaction design, Graphic Designers, Art Directors) Anyone involved in the process, and those facilitating it.
Teachers: Mia Kolmodin
New date coming soon
Our Trainings
Ledarskapsutveckling för att stödja digitalisering – i Leaders Learners Café-format
Target Group: Chefer och ledare i alla typer av organisationer som vill möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.
Teachers: Jenny Persson, Mia Kolmodin
9 okt - Från fabrik till innovation