Shopping basket
Our Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – Agilt ledarskap med Certifiering – 2 dagar På plats
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin
Nästa tillfälle: Nytt datum kommer snart