Written by

För många år sedan när jag började jobba som agil coach så var det en sak som jag hade svårt att förstå. Fast det till synes fanns ledare som verkade förstå vad de behövde göra för att möjliggöra agilitet så hände det lite, trots att de responderade med många bra svar och tankar när de frågat mig om råd. Dialogerna vi hade gjorde att jag fick en förväntan om att saker skulle börja rulla och att förändringens vindar börjat blåsa – ändå var det vindstilla.

Det fick mig att vilja förstå vad det är som händer här. Det gällde inte bara en ledare, det var nästan alla. Många år senare läste jag en bok som jag tyckte gav mig många svar, och efter det ägnade jag ett halvår till att gå ett coachingprogram för en av forskarna i *boken, för att i nästa steg kunna jobba med ledare i att utveckla deras ledarskaps agilitet med ett tillhörande 360-verktyg. Nu vill jag dela med mig till dig som är intresserad.

Vad är ledarskapsagiltet?

Ledarskapsagilitet eller leadership agiliy – vad är det, kanske du tänker? Det har Bill Joiner och Stephen Josephs forskat 5 år kring. Under den tiden har de kommit fram till vilka kompetenser som krävs hos ledare för att klara av den turbulenta ekonomin och komplexiteten vi behöver hantera idag. Det handlar om konkreta handlingar som krävs av ledare, inte bara att man förstår vad som behöver göras.

Deras forskning tar upp tre olika områden ledare behöver kunna agera inom

  • Leda organisatorisk förändring
  • Förbättra team-prestationer
  • Engagera sig i svåra samtal där något värdefullt står på spel

Bill och Stephen fokuserar även på 4 olika kompetenser inom vart och ett av de här tre områdena.

  • Den första är “Agilitet i att sätta kontexten ” vilket handlar om situationsmedvetenhet där och då, och känsla av vad som skapar mening. Tex vad visionen bör vara.
  • Den andra är “intressent (stakeholder) agilitet,” som handlar om förståelse för intressenter och maktstil som används av ledaren. Att kunna få intressenter att enas kring en gemensam bild och hur du använder din egen makt och inflytande för att hantera det. Är tex. maktstilen starkt hävdande eller tillbakahållande för att tillmötesgå andra?
  • Den tredje är “kreativ agilitet” som handlar om att ha ett reflekterande omdöme och medvetenhet i att kunna koppla ihop saker. Tex att faktiskt adressera systemiska kulturella och underliggande affärsproblem istället för bara de problem som pockar på mest och kanske ses som enklare att lösa.
  • Den sista är “agilitet i att leda sig själv” som handlar om sin egen självmedvetenhet och en motivation till att utvecklas. (jag beskriver alla dessa kraftigt förenklat här).
(more…)
Written by

The same rookie mistake I made on my transformation journey into marathoning is one that I see a lot of organizations make on their Agile journey: not taking the time to find the right shoes. Let me explain.

Me with some of the tools that set my foundation to become a marathoner.

“Doing” agile is not enough

I thought I had a solid start on my transformation from couch potato to marathoner by focusing first on the routines and habits of runners. I felt like I was a runner because I was DOING the things runners do, like running 5-days a week, eating healthier, and strength training. Many organizations fall into the same trap. They think they’re agile because they’re going through the same motions and copying best practices. But then my mother saw me running out in the neighborhood and pointed out something that changed everything. She gave me the same perspective that I’ve given clients looking to become agile, and it blew my mind. 

(more…)
Written by

My client is still happy. 

My goal is to coach myself through a transformation from couch potato to marathoner (well, a half-marathon). It’s been life-changing. 

Behavior science is the secret sauce

The barriers and obstacles I experience with “becoming a marathoner” are similar to those experienced by organizations wanting to “become agile”. The secret sauce lies in behavior science. Through this marathoning process, I’ve uncovered my own behavior-based twist of the Deming cycle and Lean Startup and am using them to inspire a Lean Performance Management model for teams and organizations. It’s always fun when personal and professional worlds collide!

The Behavior-Change Cycle

Below is the Behavior-Change Cycle I created for myself inspired by the Deming Cycle and how behavior scientists approach organizational change:

The Behavior Change Cycle I created for my transformation
(more…)
Written by

We asked Paolo Damelio, one of our experienced Agile coaches at Dandy People, to share some of his best tips and tools on how to maintain sustainable and High Performing Teams, now that many of the team members are working from home.

Hi Paolo! What are your thoughts on the situation right now?

This is a challenging time for everyone. For us as individuals, for organizations and for the collaboration inside teams as well as cross-team and cross-organization. And it is a challenge that, I believe, will take us to a place we only could have dreamed of just a few months ago. There is no going back to where we were before.

(more…)
Written by

The need for adaptability and innovation have probably never been bigger, and we need to use the force from our employees. We need to connect the people in our organization using new formats, perhaps being forced into some of them. Also, the distancing has affected all of us, some are suffering more than others. The need for us as human beings to maintain and build trustworthy relationships is being put to test now that we have replaced the small talk by the coffee machine with Zoom meetings. 

We are perhaps seeing the world through new eyes, and maybe even reevaluate our business as well? Can we continue as we did before and still survive? Or, are there ways to move us forward and actually help us be better? And, can the use of a Buddy System be the help we need to help us do this?

Adapt and Excel – it´s All About the People 

To be able to survive in today’s business climate our focus needs to be on our ability to adapt – and to act fast. But that is not enough. Our organizations have to continue to grow and excel to stay alive, and not standstill.

A prerequisite for us to adapt and move fast is to secure that people are responsible for workflows, decisions, actions, and have the authority to make the rapid changes needed.  The type of organization that meets these demands best is a learning organization where it is possible to create endurance and the speed needed in a complex (VUCA) world.

Learning Organization. For many, the traditional top-down management organization has reached its maximum capacity and is unable to obtain, plan, develop, implement and follow up its operations at the pace needed in a world of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity.

(more…)
Written by

Ofta när jag kommer in som agil coach för att stödja i en agil transformation har organisationen så fullt upp med det dagliga arbetet att man knappt mäktar med att tänka förändring. Förhoppningen är att den agila coachen gör förändringen åt organisationen, men om så skulle vara fallet så försvinner ju också förändringen när den agila coachen försvinner. Ett annat sätt att jobba är att göra förändringen i befintliga roller. Under åren som jag jobbade med agila transformationer som anställd, hade jag en chefsroll som plattform för förändringsarbetet. Jag experimenterade med nya former, utmanade mina kollegor, coachade mina team och utbildade både mig själv och organisationerna i det agila förhållningssättet. Samtidigt skedde förändringen. 

Några nyckelfaktorer som gjorde att vi lyckades

-Management teamet som tog sig från att jobba med sina egna agendor till gemensam tavla med backlogg, retrospektiv och självorganisering utan avdelningschef. Magin började hända när alla tog in sitt individuella arbeta på den gemensamma tavlan.

-De individuella utvecklingssamtalen, som efter ett antal iterationer skedde gemensamt i teamen med respekt för både teamets uppgift och individens utveckling. Att koppla individens motivation till teamets syfte gjorde att vi kunde hitta kompetensutvecklande arbetssätt i teamen.

-Den individuellt styrda ledningen (performance management) med individuella mål och uppdrag som i stället övergick till mål för teamen, både utvecklingsteam och ledningsteam, och gemensamt ansvar för uppgiften.

-Organisationens gemensamma dag för lärande i varje sprint där alla la tid på lärande och utveckling, antingen genom att lära sig själv eller lära ut till andra. Vi hade som mål att lägga en halv dag varje vecka på lärande vilket gjorde att vi kunde ta oss framåt fortare tillsammans.

Inget av detta var lätt, det krävdes mod av oss som chefer att testa att leda på ett nytt sätt genom att ständigt justera det befintliga systemet, att centrera oss och arbeta med det mellanmänskliga för att växa individer och relationer mellan individer och lära oss att experimentera och värdera lärandet högre än det kortsiktiga resultatet.

Att engagera mig som interimschef innebär alltså att jag tar på mig samma operativa arbetsuppgifter som ordinarie chef skulle ha haft. När jag satt mig in i det dagliga, ser jag snabbt var det skaver och vilka experiment som skulle kunna provas för att ta ett steg i utvecklingen mot en mer agil organisation. Jag är då med och tar ansvar för de möjligheter till lärande experimentet medför och gemensamt tar vi sedan även nästa steg. Så småningom när transformationen har stabiliserats och förändring har blivit en del av den dagliga rytmen är det också dags för mig att kliva av interimstjänsten. När det tillfället blir kommer att visa sig, kanske faller det sig naturligt att ha en chefstjänst mindre då. 🙂

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Monotasking – Från prokrastinering till produktivitet – 1 dag På plats
Target Group: För alla kontors- och distansarbetare som vill lära sig lättanvända, intuitiva och effektiva tekniker för att få tillbaka makten över sin dag.
Teachers: Staffan Nöteberg
Stockholm 19 oktober